اصول مدیریت

 

این درس برای رشته های مختلف مهندسی به صورت 2 یا 3 واحد درسی ارائه می گردد. سرفصل مطالب برحسب رشته متفاوت می باشد

 

کتاب درسی:

مبانی مدیریت، نوشتۀ استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو، ترجمۀ دکتر اعرابی و همکاران. دفترپژوهشهای فرهنگی. 1384

منابع کمکی:

        اصول مدیریت، هارولدکنتز، ترجمه محمدهادی چمران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

 

سرفصل مطالب ( برای رشته مهندسی صنایع - 2 واحد)

بخش اول : مفاهیم پایه و تاریخچه مدیریت (فصل 1)

بخش دوم : مبانی برنامه ریزی (فصل3)

بخش سوم: سازماندهی (فصل7) و مدیریت منابع انسانی (فصل 8)

بخش چهارم: رهبری (فصل 11، 12، 13)

بخش پنجم : کنترل (فصل 15)

q 

 

فایل ها

 

اسلایدهای درسی     بخش1        بخش2        بخش3

اسلایدهای آشنایی با BSC

 

 

  نمرات

 

سایت های مرتبط

 

 

Ċ
BSC.pdf
(400k)
mohammad mehdi rajaeian,
May 23, 2009, 2:27 AM
Ċ
mohammad mehdi rajaeian,
Oct 9, 2010, 2:09 AM
Ċ
mohammad mehdi rajaeian,
Oct 9, 2010, 2:22 AM
Ċ
mohammad mehdi rajaeian,
Oct 9, 2010, 2:25 AM
Comments