خوش آمدید!
هدف اصلی این سایت برقراری ارتباط موثرتر با دانشجویان و عرضه مطالب علمی مرتبط با دروس مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات و مدیریت می باشد.
آدرس پست الکترونیک : Rajaeian     @     Gmail.com


Subpages (1): سمینارها
Comments