ความภาคภูมิใจ

 

ความภาคภูมิใจ
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗จังหวัดหนองคาย ได้รับพระราชทานป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ 19 ตุลาคม 2552
Comments