Ostnordost + Sydväst

Tryck, för att se presentationerna:
 Järnväg till Finland möjlig ? Fast förbindelse till Åland , järnvägstunnel under Ålands hav ?  Fortsättning mot Estland, järnvägstunnel under Finska viken ?
Här löses även Stockholm-Norrtälje-Kapellskär järnvägen alltså något av typen Nordost dock med inslag av järnvägstrafik från Åland, Finland och Estland, i och med att Roslagsbanan blir uppkopplad med lösningen.

I och med detta kommer pendeltrafiken mot Stockholm att även innebära pendling från Mariehamn och Pargas kanske även Åbo, Ekenäs, Karis och Hangö.

Vidare ingår även business trafiken Stockholm-Helsingfors (6:00 start och 8:30 i Helsingfors och i tid för presentationen 9:00), samt naturligtvis Helsingfors-Stockholm (8:00 start och 8:30 i Stockholm och i tid för presentationen 9:00), utgående i bägge fallen att taxin klara körningen på under en halv timme.
Är vi optimister, kanske inte. Vi citerar :
De nya banorna från Stockholm via Jönköping till Göteborg (Götalandsbanan) respektive Öresundsregionen (Europabanan) skall naturligtvis byggas med modernast möjliga teknik och standard. Det innebär att de bör medge hastigheter på 300-320 km/h. Det är den standard som man redan idag använder sig av runt om i världen och skall våra banor vara klara om cirka 15-20 år bör ingen annan standard komma i fråga. Med separerade banor för de snabba persontransporterna och godstransporterna ökar kapaciteten kraftigt på det svenska järnvägsnätet. Det ger möjlighet till betydligt fler persontransporter och betydligt mera gods på järnväg. Detta i sin tur medför bättre miljö på grund av minskade utsläpp och förbättrad trafiksäkerhet. Detta är helt i linje med vad EU förespråkar och vad Regeringen har som målsättning. (link till sidan)
Sträckan Helsingfors - Stockholm är cirka 477 km och med ovanstående hastighet, alltså räcker en och en halv  timme. Varför skulle ej banan byggas som snabbspår och med modernaste möjliga teknik och standard.  (1t 30 min ~ alltså den tid det tar med flygbussen, i dag, till Stockholm/Skavsta från Stockholm Central)
Här presentationer som visar hur, var, varför, och med möjligtvis EU finansiering, klara det. Förslagen är gruperade som sju initiativ för att med järnväg via tunnlar, broar och bankar bygga upp kontaktnätet. Vidare föreslås biltransport med järnäg och kontakt till flygfältena. Det hela är en fråga om integration mellan Stockholms området, Helsingforsregionen och Tallinn och norra Estland.
Förslagen löser Helsingfors-Tallinn, Helsingfors-Stockholm, Tallinn-Stockholm järnvägsförbindelserna. Vidare löses projektet om en ny och bättre dubbelspårig Nyländsk kustbana
Nya Pargas eller Pargas vänder sig mot söder, resultatet av Pargas blir en del av Stor-Stockholms arbetsområde. 

Avstånd baserade på Google map och beräknade på linjedragningen som här presenteras
Ändrad 2016-07-01