Proje ve Performans Görevleri
Ana Sayfa

Fen ve Teknoloji Dersi

PROJE GÖREVLERİ

6. SINIF

1)       Vücudumuz ünitesi ile ilgili bir biyoloji belgeselinin resim ve posterlerle anlatılması.

Vücudumuz ünitesinde öğrendiklerimizin modellerle pekiştirilmesi için model çalışması

2)       İnsan vücudunda kalp nasıl çalışıyor bir model yaparak gösteriniz.

3)       İnsan vücudunda solunum sistemi  elemanlarını  bir model yaparak gösteriniz.

4)       Sigaranın sağlığa zararlarından biri akciğer kanseridir.Bunun engelenmesine yönelik sigara kullanımının zararlarını anlatan poster ve pano çalışması yapılması.

5)       İnsan vücudunda iskelet sisteminin  model yaparak gösterimi

6)       Hücre ve organelerinin çeşitli ahşap,tel,kağıt ve gıda malzemelerinden yararlanarak model yada poster ile şematize edilmesi.

7)       Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkların çeşitli ahşap,tel,kağıt ve gıda malzemelerinden yararlanarak model yada poster ile şematize edilmesi.

8)       Atomun yapısını araştırılması

9)       Doğada bulunan maddenin 4.hali olan plazmayı araştırınız

10)    Türkiye de bulunan doğal anıtlar nelerdir? Araştırınız.

11)    Türkiye deki bölgelerde bulunan toprak çeşitlerini  ve özelliklerini

12)    Türkiye de çıkarılan değerli elementleri araştırınız

13)    Basit bir elektrik devresi yapımı,

14)    Dermos yapımı

15)    Dinamometre yapımı

16)    Yansıtıcı yapımı

17)   Aynalarla sonsuz görüntünün oluşturulacağı bir düzenek hazırlanması

 

7. SINIF

1)       Beslenme döngüleri ve enerji piramitinin çeşitli ahşap,tel,kağıt ve gıda malzemeleri kullanarak poster ve panolara aktarılması.

2)       Doğadaki su döngüsünün poster çalışması ve çalışma kağıdı ile anlatılması.

3)       Doğadaki karbon döngüsünün poster çalışması ve çalışma kağıdı ile anlatılması.

4)       Doğadaki azot döngüsünün poster çalışması ve çalışma kağıdı ile anlatılması.

5)       Erozyon nedir ve önleme yolları ile ilgili bir rapor ve poster çalışması yapınız.

6)       Vücudumuz ünitesinde solunum mekanizmasının model ve posterle anlatımı.

7)       Vücudumuz ünitesinde denetleyici ve düzenleyici sistemler konusunda hormonlar ve salgılandıkları organlar hakkında bir kavram haritası oluşturarak çalışma yaprağı hazırlanması.

8)       En çok bilinen elementler nelerdir? Sembollerini ve özelliklerini araştırınız.

9)       Günlük hayatta karşılaştığımız iyonik bağlı bileşiklerin araştırılması.

10)    Atom  modellerini araştırınız.

11)    Atomlardaki elektron dizilişi hakkında kavram haritası oluşturması

12)    Güneş sisteminin maketini hazırlaması ve hakkında bilgi vermesi

13)    Dinamometre yapımı

14)    Terazi yapımı

15)    Palanga yapımı

16)    Pascal prensibiyle çalışan araçlar

17)    Limon kullanarak dijital saati çalıştıran bir devre oluşturma

 

8. SINIF

1)       X kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar hakkında bilgileri içeren bir poster ve çalışma kağıdının hazırlanması.

2)       Y kromozomu ile taşınan kalıtsal hastalıklar hakkında bilgileri içeren bir poster ve çalışma kağıdının hazırlanması.

3)       Kök hücreler ve tıpta kullanım alanları ile ilgili bir sunum çalışması

4)       Evrimin aşamalarını içeren bir kavram haritasının posterle şematize edilmesi

5)       Bitkide üreme organı olan çiçeğin yapısını içeren bir poster ve pano çalışması yapılması.

6)       Bitkilerde çimlenme konusunun kavratılmasında çimlenme deneyinin hazırlanarak bitkinin aldığı değişik dönemlerdeki gelişme sürecinin poster ve panolarla sunumu.

7)       Canlıların geçirdikleri başkalaşım (Kurbağa-kelebek) ile ilgili alınan başkalaşım dönmelerini resimleyen poster ve pano çalışması yapılması.

8)       Asit yağmurları ve çevreye etkileri nelerdir bu etkileri resmeden poster çalışması

9)       Günlük hayatta karşılaştığımız iyonik bağlı bileşiklerin araştırılması

10)    Asit ve bazın özellikleri nelerdir? Karşılaştırınız.

11)    Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları nelerdir.

12)    Kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri

13)     Mıknatıslar

14)    Yerin manyetik alanı

15)    Elektromıknatıslar ve yapımı

16)    Doğal ve yapay mıknatıslanma

17)    Doğadaki manyetik özellik gösteren maddeler

 

 

Fen ve Teknoloji Dersi 

 

PERFORMANS GÖREVLERİ

 

6. SINIF

1)       Bitkilerde çimlenme konusunun kavratılmasında çimlenme deneyinin hazırlanarak bitkinin aldığı değişik dönemlerdeki gelişme sürecinin poster ve panolarla sunumu.

2)       Canlıların geçirdikleri başkalaşım (Kurbağa-kelebek) ile ilgili alınan başkalaşım dönmelerini resimleyen poster ve pano çalışması yapılması.

3)       Vücudumuz ünitesinde destek ve hareket sisteminin kavratılması ile ilgili resim ve pano çalışması

4)       Vücudumuz ünitesinde solunum  sisteminin kavratılması ile ilgili resim ve pano çalışması

5)       Vücudumuz ünitesinde dolaşım sisteminin kavratılması ile ilgili resim ve pano çalışması

6)       Vücudumuz ünitesinde üreme  sisteminin kavratılması ile ilgili resim ve pano çalışması

7)       İnsanda büyüme ve gelişme dönemlerini gruplandırarak her dönem özellikleri ile ilgili poster ve pano çalışması yapılması

8)       Bitkide üreme organı olan çiçeğin yapısını içeren bir poster ve pano çalışması yapılması

9)       Katı,sıvı ve gaz maddelerin özellikleri konu alan makale yazdırılması

10)    Hal değişimleri ilgili sunu hazırlanması

11)    Kimyasal ve fiziksel değişimin yemek tarifinde açıklanması

12)    Atom ve molekül modeli yapılması

13)    Atom ve yapısını gösteren poster hazırlanması

14)    Bilimine hizmet eden bilim adamlarını araştırılarak ,hayatlarının incelenmesi

15)    Element ve bileşiklerin karşılaştırılması

16)    Fosil poster çalışması

17)    Kayaç döngüsü ve kayaç örnekleri bulması

18)    Cevherlerin kullanım alanları araştırılması

19)    Erozyonun engelleme çalışmalarının araştırılması

20)    Konu ilgili kelime eşlemesi yapılması

21)    Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.

22)    Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.

23)    Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.

24)    Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama..

25)    Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.

 

7. SINIF

1)       Ülkemizin biyolojik zenginlikleri ve bunlardan yararlanma yolları nelerdir?

2)       Sera etkisi ve dünyamıza etkileri nelerdir bu etkileri resmeden poster çalışması.

3)       Asit yağmurları ve çevreye etkileri nelerdir bu etkileri resmeden poster çalışması

4)       Bir çöl ekosisteminin tanıtılmasında poster ve pano çalışması.

5)       Beslenme şekillerine göre canlıların anlatımının poster ve pano ile anlatılması.

6)       Su ekosisteminde besin zincirini resmeden poster çalışması.

7)       Kara ekosisteminde besin zincirini resmeden poster çalışması

8)       Element resimlerinden poster çalışması

9)       Element sembollerinden bulmaca hazırlanması

10)    Atomlara elektron dizilişi ile ilgili sunu hazırlanması

11)    Kimyasal bağ türlerinden yararlanarak bulmaca hazırlanması

12)    Bileşik resimlerinden poster hazırlanması

13)    Bileşik örneklerinin doğada bulunması

14)    Çözünürlük farkının deneyle gösterilmesi

15)    Maddenin yapısı konusunu kavram haritasının çıkarılması

16)    Gezegen modellerini tasarlamak

17)    Gök cisimlerin sınıflandırılması

18)    Uzayla ilgili araştırma yapılması

19)    Ay il çıkan astronotu araştırılması

20)    Konu ilgili kelime eşlemesi yapılması

21)    Gezegenlerin dünyaya uzaklıklarının araştırılması

22)    Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız.

23)    Konum,zaman ve yer değiştirme kavramlarını açıklayarak ;yer değiştirmeyle ilgili 10  adet örnek soru hazırlayınız.

24)    Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.

25)    Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.

26)    Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız

 

8. SINIF

1)       Akraba evliğinin sakıncaları hakkında bir sunum çalışması hazırlama.

2)       Nükleik asitlerden DNA ve molekül modelinin bir modelle anlatımı.

3)       Kromozom ve yapısı hakkında bir model ve poster çalışması

4)       Üreme çeşitlerinden mitoz bölünmenin safhalarının daha iyi kavranmasını sağlayan bir poster çalışması ve çalışma kağıdı hazırlayınız.

5)       Üreme çeşitlerinden mayoz bölünmenin safhalarının daha iyi kavranmasını sağlayan bir poster çalışması ve çalışma kağıdı hazırlayınız.

6)       Oksijenli solunum ve görüldüğü canlıların kavranmasında bir poster ve çalışma kağıdı hazırlanması.

7)       Oksijensiz solunum ve görüldüğü canlıların kavranmasında bir poster ve çalışma kağıdı hazırlanması.

8)       İşlenen ünite konularının içinde bulunduğu kavramlarla ilgili  bulmaca ve buldurmaca hazırlanması

9)       Kimyasal bağlar ve çeşitlerini sunu ile anlatılması

10)    Kimyasal bağ türlerinden yararlanarak bulmaca hazırlanması

11)    Denklem denkleştirilmesi ilgili çalışmalar yapılması

12)    Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazların araştırılması

13)    Ph kavramını kırmızı lahana deneyi ile açıklanması

14)    Mıknatıslanma nedir

15)    Mıknatıs çeşitleri

16)    Mıknatıs kuvveti ve manyetik alan çizgileri

17)    Pusula nedir nasıl yapılır?

18)    Manyetik alanın etkileri nelerdir?