İlkelerimiz


Ana Sayfa

Vizyonumuz     Misyonumuz     İlkelerimiz     İstiyoruz ki

İNANDIĞIMIZ İLKELER

İNANIYORUZ Kİ...

Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.

İNANIYORUZ Kİ...

Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve

amaçlarımıza temel oluşturur.

İNANIYORUZ Kİ...

Biz, hepimiz öğrencilerimizin başarısını arttırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

İNANIYORUZ Kİ...

İyi bir eğitim, öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar sevgi, saygı ve hoşgörüye dayandığının bilincindeyiz ve öğrencilerin de aynı bilinçte olması için çalışırız.

FARKINDAYIZ Kİ...

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.