Lista publikacji‎ > ‎

Rozprawa doktorska

Temat rozprawy:
Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności

Dyscyplina naukowa: 
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Jednostka prowadząca:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar - Politechnika Krakowska

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Janusz Szala - Politechnika Śląska
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

Ważne daty: 
Wersja elektroniczna rozprawy:

Multimedia:
  • Prezentacja z publicznej obrony [Kraków, AGH, 2012.03.01]
  • Film prezentujący możliwości opracowanego prototypu automatycznego systemu rozpoznawania i detekcji dużych obiektów (uwaga: system nie jest jeszcze ukończony, film prezentuje głównie możliwości interfejsu użytkownika oraz technik wyszukiwania i klasyfikacji obrazów).
     Dostępny kod źródłowy!  Więcej informacji tutaj.