RADOVAN KAZDA


MANAŽMENT KONFERENCIÍ

Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva
  • Ružomberok, 6. novembra 2007
  • Informácie tu
Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR
  • Ružomberok, 7. novembra 2006
  • Informácie tu, publikácia tu
Environmentálna politika v SR
  • Ružomberok, 19.-20. apríla 2005
  • Informácie tu, fotografie tu, publikácia tu