RADOVAN KAZDA

STRUČNÉ CV

"Narodil sa v roku 1972, vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Ako výskumný a odborný pracovník pôsobil v rokoch 1996 – 2004 vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách, kde sa venoval najmä problematike krajinného inžinierstva (závlahy a odvodnenie pôd), hydropedológii a ekológii. V rokoch 1999-2004 bol prednostom Únie krajinných inžinierov Slovenska. Od roku 2002 externe spolupracoval s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, bol koordinátorom a hlavným riešiteľom projektu Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve.

Od septembra 2004 pôsobí v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venuje problematike regulácií v agrárnej a environmentálnej politike, predovšetkým v týchto oblastiach: odpadové hospodárstvo, klimatické zmeny a emisná politika, štátne vlastníctvo pôd, ochrana prírody, vodné a lesné hospodárstvo. Spolupracoval s Inštitútom pre verejné otázky – je autorom kapitoly o poľnohospodárstve v Súhrnnej správe o stave spoločnosti (2003, 2004, 2005, 2006) a kapitoly o životnom prostredí v publikácii Slovensko na ceste do neznáma (2003). Spolupracoval tiež s Transparency International Slovensko (Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003, 2004). Od roku 2000 pravidelne publikuje vo viacerých médiách k témam týkajúcim sa agrárnej a environmentálnej politiky. V roku 2004 koordinoval projekt USA, Európa a Slovensko. V roku 2005 bol koordinátorom konferencie Environmentálna politika v SR a v roku 2006 konferencie Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Od roku 2007 každoročne koordinuje konferenciu Odpady a samospráva. Od roku 2009 je vydavateľom a editorom odborného e-zinu o odpadovom hospodárstve v SR Odpady-Portal.sk.

Zodpovedá tiež za komunikačné aktivity KI. Bol editorom Konzervatívnych listov - newslettera KI (2004-2006).

Radovan Kazda je zároveň od roku 2005 i autorom fotografií dokumentujúcich akcie KI (konferencie, prednášky, diskusie a ďalšie). Fotogalériu nájdete na webstránke KI tu, ďalšie informácie o aktivitách tu.

Radovan Kazda je ženatý, má 2 deti."

/Zdroj: www.konzervativizmus.sk/

PÔSOBENIE

Venujem sa komunikácii a šíreniu informácií pre účastníkov trhu v odvetviach podnikania, ktoré súvisia s využívaním životného prostredia, najmä v trhoch, ktoré vznikli z rozhodnutia vlády alebo sú pod jej silnou reguláciou. V ostatnej dobe najmä odpadom a energiám. Pôsobím tiež v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venujem environmentálnej politike.

VÝSTUPY

REFERENCIE

  • Hydromeliorácie, š.p.
    (predtým Výskumný ústav závlahového hospodárstva, Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva) (link)

  • Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (link)

  • Inštitút pre verejné otázky (napr. link, link, link)

Web: http://blog.etrend.sk/radovan-kazda/

Web: http://kazda.blog.sme.sk/

Comments