OSNOVNO O VISKU I RADU SA VISKOM


ŠTA JE KLATNO?

Odnosno, tačnije, visak?

            Visak je posrednik između onoga ko ga drži i najveće baze podataka koja postoji, kontakt sa materijom i energijom u svim vremenskim nivoima. Baza podataka o kojoj govorimo postoji u vremenu i prostoru i popunjava se svakim začećem, životom, smrću, delima, mislima i dogadajima koje prouzrokuju ljudi i priroda i neuporedivo je veća od bilo koje baze koju danas imamo na računarima, gde ne postoji baza koja bi omogućila pretraživanje unutar čitave baštine čovečanstva, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Svaka čestica svega sto nas okružuje, pa i nas samih sadrži podjednako sve informacije univerzuma. Visak nam služi da bi ostvarili pristup do njih.

            Pretraživanje viskom poznato je kao radiestezija i svodi se na upit koji postavlja komunikator i čitanje odgovora koji se dobija čitanjem kretanja viska. Zahvaljujući komunikaciji sa bazom, moguće je postaviti svako pitanje, vezano za ljude ili fenomen, bez obzira na vreme i prostor. Mogućnost odgovora je troznačna: DA, NE i MIROVANJE. Tri različita stanja u kojima može da se nade klatno savršeniji je sistem nego onaj po kome rade današnji računari, čija se logika svodi na binarni sistem, odnosno dva stanja: DA ili NE. U velikim laboratorijama se godinama pokušava uvodenje trećeg stanja, jer se pretpostavlja da su mogućnosti ovakvog sistema neuporedivo veće od postojećih.

 

DRŽANJE VISKA 

            Optimalna pozicija držanja viska za početnike je sledeća: držite lančić ili kanapčić između palca i kažiprsta.Radnu ruku (dešnjaci desnu, levaci levu) stavimo ispred sebe sa sastavljenim palcem i kažiprstom okrenutim prema dole poput kljuna (ta pozicija pruža jednake mogućnosti za kretanje viska u bilo kom pravcu). Dužina lančića će odrediti koliko će se visak brzo okretati. Kraći lanac – brže okretanje, duži lanac – sporije oscilacije, kao što je duži teško pokrenuti, a kod kraćeg su teško uočljivi minimalni mišićni pokreti. Ipak, njegovu dužinu određujemo sami tj. ona dužina koja vam odgovara je prava.

            Postoji niz pravila vezanih za izradu viska kojim se pretražuje, a od njegovih “hardverskih” sposobnosti delimično zavisi kvalitet komunikacije.


KRAĆI UVOD U RADIESTEZIJU 

            Svako geometrijsko telo ima svoje prirodno zračenje u zavisnosti od njegovog oblika i forme. Ove prirodne zakonitosti su poznavale i korostile drevne civilizacije od Egipta do Indije. Čak su i kod Actek Indijanaca pronađeni dokazi da su koristili takva znanja. Danas su ova znanja razotkrivena i čak dokazana korištenjem instrumenata visoke osetljivosti.

U ovo doba informacione tehnologije, informacija je bogatstvo i moć. Rad sa viskom je bio korišten u prošlosti za pronalaženje odgovora za određene probleme i široku primenu je imao pri pronalaženju minerala. Visak nam može pružiti odgovore i rešenja na probleme gde logika i konstruktivno razmišljanje ne može.

Naravno, mi donosimo odluke zasnovane na informacijama koje imamo nakon prolaska kroz pažljivu i logičnu analizu. Ali šta kada mi nemamo pristupa relevantnim informacijama, kada isprobavamo nešto sasvim novo ili nas logičko razmišljanje vodi do raskrsnica gde se mi suočavamo sa više alternativa i sve izgledaju podjednako dobre ili loše? Mi se srećemo sa ovako zbunjujućim situacijama vrlo često u našem svakodnevnom životu. Uz vežbu, čak i vrlo složeni odgovori se mogu dobiti.

        Rad sa viskom nije zamena za logično, konstruktivno ili naučno razmišljanje, već nešto što upotpunjuje ili služi kao dodatak njima.

NEKOLIKO REČI O RADIESTEZIJI 

Uočavajući veliku manjkavost u naučnim saznanjima, brojni slobodnomisleći naučnici i drugi intuitivni entuzijasti sa raznih strana sveta, oni koji ne prihvataju stav zvanične nauke da ono što se naučno ne može objasniti i ne postoji, tokom poslednjih petnaestak godina promovišu novu nauku pod nazivom eniologija. Ona se bavi zakonomernostima energoinformacione razmene u prostoru, a naročito između živih ljudi i, uslovno rečeno, mrtvih stvari...


PROGRAMIRANJE

            Svrha programiranja je postizanje maksimalne preciznosti. Pre nego što se počnemo služiti viskom, moramo odrediti simbole kretanja viska, kako bismo znali “odgovor” na pitanje. Tu je proveru najbolje obaviti kada smo potpuno smireni, opušteni i sami. U mislima isključimo sve svoje uticaje i uticaje drugih osoba...


KOMUNICIRANJE

            Pitanjima i njihovoj preciznosti u radiesteziji moramo posvetiti posebnu pažnju. Pitanje se postavlja uvek pri punoj koncentraciji i mora uvek sadržavati samo jedan upit određen i realan. Ako na takvo pitanje ne dobijemo odgovor u potpunosti, onda moramo postaviti potpitanje. Kod postavljanja pitanja i potpitanja ne smemo zaboraviti na prethodno isključenje vlastitog uticaja i uticaja drugih osoba. U radiesteziji nema žurbe, mora se raditi s punom koncentracijom i potpunim podacima.

            Uz vežbanje, visak možete koristiti za donošenje posebno značajnih odluka i efikasno rešavanje problema. Zabavljajte se i vežbajte po nekoliko minuta svakoga dana. To je kao sviranje muzičkog instrumenta.


RAZVIJANJE SOPSTVENIH MOĆI 

Rutinerstvo u radiesteziji od primarnog je značaja, jer ono podrazumeva da će svi ometajući i ograničavajući činioci u radu biti otklonjeni, što, u krajnjem ishodu, eliminiše i donošenje netačnih zaključaka o posmatranoj pojavi. Zbog toga se preporučuje svakom početniku da praktičnom radu uvek pristupi sa izvesnom ležernošću i nonšalantnošću, bez nervoze i grča, ali zato sa punom odgovornošću...


ALATKE ZA UM

 Kad se jedan čovek racionalno formiranog uma nađe pored radiesteziste snabdevenog viskom, mora se zapitati na koji to način ovi stari, pomalo primitivni instrumenti, u slabasnim i nestabilnim rukama, mogu pružiti informaciju koju ne može dati ni najsavrseniji kompjuter ili bilo koja druga aparatura...


UZ POMOĆ VISKA


        Odaberite pravu: hranu, vitamine, minerale, dijetu, dodatke u ishrani, amino kiseline, antioksidanse, enzime, kuću, kola, karijeru, partnera...

        Pronađite: mogućnost uspeha kod lične karijere, biznisa, izgubljenih stvari, vode, zlata, zemlje, kuće, pozicija, smera...

        Odredite: alergije, poreklo bolesti/nefunkcionisanja, šta se dešava, ko je umešan, kako da promenim svoj život, tretman pri lečenju, čakre, zdravlje i dobro raspoloženje...

        Analizirajte: telo, um, duh, useve/zemljište, kućne zalihe, dijagnozu vašeg automobila ili firme.

Rano otkrivanje bolesti i iznalaženje štetnih zračenja kojima su ljudi izloženi, učiniće da čovek sačuva zdravlje, srećnije živi i produži životni vek.


DESET RADIESTEZIJSKIH PRAVILA 

  1. Za rad odrediti mesto gde nema uticaja štetnih zračenja. Na tom mestu se mora nalaziti osoba koju ispitujete.
  2. Raditi samo onda kada je na raspolaganju dovoljno vremena i kad ste odmorni. Svaka brzopletost ili umor može dovesti do pogrešnih zaključaka.
  3. Potrebna je potpuna koncentracija na ono što se radi.
  4. Ispitivanje obaviti u jednom mahu bez prekidanja.
  5. Isključiti prisutnost drugih osoba i njihov utičaj.
  6. Ono što je ispitano danas, proveriti sutra.
  7. Ispitivati osobe ili njihove prostore samo s njihovim pristankom.
  8. Poštovati anonimnost osobe.
  9. Sva ispitivanja obavljati isključivo u okviru svojih radiestezijskih sposobnosti.
  10. Radiestezijom se služiti samo u pozitivne svrhe, ne nanositi nikome zlo ili štetu.

VISAK U SVAKOJ PORODICI 

Porodica je ćelija društva i od njenog zdravlja zavisi lični i opšti napredak, progres i razvoj. Zato se, sa pravom, kaze da zdrava porodica znači zdravo društvo...


VODENI TOKOVI

Za radiesteziste najinteresantniji su podzemni vodeni tokovi različite veličine i vodene mase. Krećući se u podzemlju, ka najnižim delovima planete, ovi vodotokovi prolaze kroz zemljišta najrazličitijeg sastava i iz njih kupe sve moguće sastojke, manje ili više korisne ili štetne po ljudsko zdravlje; najčešće vrlo štetne. Za kompletno obavljanje zadatka potrebno je odrediti:

·        smer i dubinu podzemnog vodenog toka

·        količinu protoka vode u jedinici vremena

·        širinu podzemnog vodenog toka

·        jačinu kojom tok zrači

·        čistoću tj. pitkost ili zagađenost vode iz toka


ŠTETNA ZRAČENJA 

U čovekovom okruženju prostire se veoma velik broj štetnih talasa najrazličitijeg porekla. Najčešće, oni potiču iz prirodnih izvora, ali se javljaju i kao rezultat razvoja savremene tehnologije. Prirodni štetni talasi stvaraju se kako aktivnošću zemlje i događajima u njoj, tako i kombinovanom aktivnošću kosmičkog zračenja u sadejstvu sa zemljom. Ova zračenja destabilizujuće deluju na harmoničan rad organizama. Najčešće, te promene dovode do bolesti, jer se ćelije u čovekovom organizmu izloženom jonizujućem zračenju depolarizuju. Ovo se naročito događa u slučajevima kada je neki organ ili ceo organizam intenzivno i dugotrajno izložen određenom štetnom zračenju...


TEORIJA

            Svi naši viskovi su izrađeni od mesinga. Mesing je legura bakra i cinka. U zavisnosti od njihovog odnosa i još nekih činilaca, razlikuje se tvrđi i mekši mesing. Tvrđi mesing je pogodan za obradu na strugu i sličnim mašinama, pa se on koristi za izradu viskova, dok se mekši koristi za plastičnu deformaciju (žica, cevi, proizvodi od lima).

            S tim u vezi, kod mesinga se mogu uočiti dve važne karakteristike vezane za vrstu mašinske obrade: obradljivost i deformabilnost. One variraju u zavisnosti od njegovog sastava, temperature i prisutnosti drugih hemijskih elemenata (primesa i nečistoća), čak i u minimalnim količinama. Neke vrste mesinga su deformabilne samo u hladnom stanju, druge samo u toplom, dok neke nisu deformabilne bez obzira na temperaturu. To je međutim mali deo osobina mesinga (tu su još i mehaničke, hemijske, toplotne, itd, koje ne spominjem ovom prilikom) koje se odnose uglavnom na mašinsku obradu.

I NA KRAJU...

        Za apsolutne početnike je najbolje da pročitaju neku od knjiga posvećenu ovoj temi. Mi ne prodajemo knjige. Preporuka je da jednostavno odete u knjižaru i pitate šta trenutno imaju od knjiga da vam preporuče. Ukoliko ne uspete da nadjete nista u knjižarama, možete pokušati poručiti knjigu od izdavača, preko ovog linka:


        To je knjiga "OSNOVI RADIESTEZIJE"

POVRATAKfree search engine website submission top optimization