Úvodná stránka


Rádio Kysáč voľakedy a dnes

Rádio Kysáč ako informačný prostriedok občanov Kysáča pôsobí v rámci Kultúrno-informačného strediska. Začal s prácou 1. mája roku 1965 ako Mládežnícka rozhlasová stanica Kysáč, na stredných vlnách 191,7 metra. Povolenie dostal v Belehrade vo Zväzovom sekretariáte dopravy a spojov. 

Iniciátorom založenia bol Ján Lomen, ktorý bol i jej úradujúcim riaditeľom a organizátorom. Prvým hlavným a zodpovedným redaktorom bol Pavel Grňa, ktorého onedlho vystriedal Michal Naď. Hlásateľom bol Milan Súdi a technikom Vladimír Kardelis.

Rozhlas sa najprv nachádzal v Bartošovom dome, potom v Obecnom dome a neskoršie vedľa banky. K zlepšeniu technického vybavenia finančne prispeli aj občania Kysáča a Obec Nový Sad a tak bolo zadovážené kompletné zariadenie. Najprv sa prihováral ako Mládežnícka rozhlasová stanica a neskoršie, keď sa osamostatnil Lokálna rozhlasová stanica Kysáč.

Prostredníctvom strednovlnovej Rádio stanice informačná činnosť sa v Kysáči konala do roku 1980, keď sa pokrajinským Zákonom o rádiodifúzii určilo jestvovanie rádio staníc iba v rámci jednej alebo viacej obcí.

Rozhlas v Kysáči znovu zažil 1. októbra 1991 opäť na iniciatívu Jána Lomena, vtedy riaditeľa KIS Kysáč. Sídlil najprv v predsieni kinosály a neskoršie sa presťahoval do iných miestností KIS. Vysielalo sa na frekvencii UKV 104,8 Mhz, v stredu, sobotu a nedeľu.

Po obnovení Rozhlasu, ktorého zakladateľom je mesto Nový Sad, Kysáčsky a Futocký rozhlas dostali spoločnú frekvenciu. Vo Futogu nemali uschopnené štúdio, takže frekvenciu využívali iba Kysáčania, a to bez rádio povolenia, lebo vysielač bol amatérsky, súkromný a bez prevádzkového povolenia. Vtedy rozhlas vysielal ako Rozhlasová stanica Futog – Kysáč na VKV 99,5 Mhz v skromných podmienkach a v nezodpovedajúcich miestnostiach.

Od leta roku 1994 do leta 1996 rozhlas sídlil v miestnostiach vedľa banky, potom sa znovu presťahoval, tentoraz na poschodie hasičského domu. V stredu 20. mája 1998 Rádio Kysáč začal vysielať v stereo technike. Ďalším krokom k skvalitneniu informovania Kysáčanov bol denný program, ktorý štartoval v pondelok 16. novembra 1998. Jedným z predpokladov, aby rozhlas mohol vysielať denne, bolo založenie pracovného miesta šéfredaktora. Hlavnou a zodpovednou redaktorkou sa stala Anna Chrťanová.

4. novembra 2005 vďaka Zhromaždeniu mesta Nový Sad, ktoré ako zakladateľ aj financuje informatívnu činnosť KIS Kysáč, Rádio Kysáč sa presťahoval do nových miestností pod strechou Kultúrno-informačného strediska, s novým technickým vybavením a moderným interiérom.


Rádio Kysáč

Bola to prvá lokálna rozhlasová stanica vo Vojvodine a k tomu slovenská.

Podľa údajov na základe výskumov verejnej mienky Nového Sadu, Agencie pre výskumno-vývojové práce SCAN, keď ide o sledovanosť rozhlasových staníc, na listine 15. najsledovanejších sa už roky nachádza aj Rádio Kysáč. 

Rádio Kysáč vysiela program po slovensky každodenne od 18,00 do 23,00 hodiny, nedeľou od 10,00 do 18,00 hodiny, v piatok je program po srbsky, na VKV frekvencie 103,8 Mhz.