Protokół Rady Nr 2

PROTOKÓŁ nr 2 2019/2020

z Walnego Zebrania Rady Rodziców

z dnia 20 listopada 2019r.

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, zwołane na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agaty Smutrykowskiej.

W zebraniu wzięli udział Przedstawiciele rad klasowych (załącznik nr 1)

Zebranie poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców. Na wstępie przewodnicząca powitała uczestników zebrania i przedstawiła porządek obrad:

1. Powitanie uczestników obrad.

2. Dyskusja odnośnie organizacji Mikołajek

· Dyskusja odnośnie organizacji Balu karnawałowego

· Informacje o wydatkach i działaniach prezydium od ostatniego Zebrania RR oraz przedstawienie informacji o ilości wpłat na fundusz RR od września 2019r.

· Wolne wnioski.

3. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodnicząca przedstawiła propozycję organizacji Mikołajek, które odbyłyby się pod hasłem takim samym ja w roku ubiegłym: „Mikołajki u Dr Chełmońskiego”. Zebrani zdecydowali, że formuła imprezy będzie taka sama jak w roku poprzednim. W tym dniu, tj. 6 grudnia 2019r b będzie prowadzona zbiórka zabawek i słodyczy dla podopiecznych Domu Matek z dziećmi „Nazaret” w Brwinowie. Podjęto decyzję, że w ramach funduszy Rady Rodziców zostaną zakupione napoje i owoce cytrusowe, z których zostanie przygotowany gorący napój, a każda z klas przygotuje po jednym cieście. Poczęstunek będzie dla wszystkich uczniów szkoły bezpłatny. Za przygotowanie imprezy w punkcie przedszkolnym będzie odpowiedzialna Pani Blanka Pindor i Pani Sylwia Jarota, zaś organizatorem imprezy w budynku głównym będzie Przewodnicząca RR Agata Smutrykowska, Pan Przemysław Wysocki oraz Pan Artur Flis. Z funduszy RR zostaną zakupione dwa drzewka, jedno do głównego budynku szkoły oraz drugie do punktu przedszkolnego. Dekoracją drzewek zajmą się uczniowie.

Zebrane prezenty i słodycze w tym samym dniu tj. 6 grudnia 2018r. zostaną dostarczone do Domu Matek z dziećmi „Nazaret” w Brwinowie.

Ad. 3 Do Rady Rodziców wpłynęła oferta Pani Aleksandry Jakubczak – BajOLAndia (Załącznik Nr 3) odnośnie zorganizowania balów karnawałowych dla uczniów klas 0-3 Naszej Szkoły. Oferta zakłada, że bale odbędą się w dwóch turach po dwie godziny zegarowe 10-12 dla klas mających zajęcia w przedpołudniowych godzinach oraz 12.30-14.30 dla klas mających zajęcia w godzinach popołudniowych. Obsługa balu to dwaj animatorzy oraz DJ. W trakcie balu będą przygotowane również konkursy dla uczestników. Koszt takiego balu dwugodzinnego to 1100 zł.

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu organizacji Balów firmie BajOLAndia. Ze względu na ferie zimowe, które dla naszego województwa zaczynać się będą 10 lutego 2019 r. bale karnawałowe odbędą się 7 lutego 2020 roku.

Dla najmłodszych z funduszu RR zostaną zakupione napoje, którymi uczniowie będą częstowani w trakcie balów. Przewodnicząca poprosiła aby, rodzice w tym dniu wyznaczyli osoby do pomocy przy obsłudze każdej z tur.

Dodatkowo po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dyrektorem Piotrem Ciesielczykiem na bal zostaną zaproszone dzieci z Domu Matek z dziećmi „Nazaret” w Brwinowie.

Dla klas 4 - 8 zostanie w tym dniu zorganizowana dyskoteka karnawałowa od godziny 17 - 19. Oprawą muzyczną zajmie się podobnie jak w latach ubiegłych Pan Kamil Gawarski, koszt to 700 zł. Zebrani zdecydowali, żeby podobnie jak w roku ubiegłym w trakcie trwania dyskoteki dla uczniów była dostępna fotobudka, gdyż cieszyła się ona ogromnym powodzeniem wśród uczniów.

W trakcie imprezy zostaną wprowadzone dyżury rodziców, po jednej osobie z każdej klasy.

Zebrani jednogłośnie zaaprobowali przedstawione propozycje.

Ad. 4 Przewodnicząca poinformowała o wydatkach jakie miały miejsce od ostatniego Walnego Zebrania Rady Rodziców. Zebranym zostało przedstawione zestawienie wpłat w podziale na klasy na dzień 13.10.2019r. – załącznik nr.2. Klasa 5d jako pierwsza już w miesiącu wrześniu osiągnęła poziom wpłat 70%.

Ad. 5 Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z wnioskiem o pokrycie kosztów dyskoteki andrzejkowej, którą organizuje samorząd uczniowski dla uczniów klas 4-8. Dyskoteka będzie miała miejsce 28 listopada 2019r. Kosz który pokryje Rada Rodziców to koszt oprawy muzycznej w wysokości 700 zł.

Wniosek został jednogłośnie zaakceptowany.

Na tym Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Doktora Mateusza Chełmońskiego zakończono.

Protokół sporządziła Sekretarz RR

Blanka Pindor Przewodnicząca RR