Protokół Nr 2 Prezydium Rady

PROTOKÓŁ nr 2 2019/2020

z Zebrania Prezydium Rady Rodziców

z dnia 14 listopada 2019r.

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców na wniosek Przewodniczącej Agaty Smutrykowskiej. W zebraniu udział wzięli:

Agata Smutrykowska – przewodnicząca

Przemysław Wysocki- wiceprzewodniczący

Katarzyna Gołębnik – Skarbnik

Blanka Pindor- Sekretarz


Tematem zebrania było rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Rady Rodziców w dniu 12.11.2019. Wnioskodawcą jest Pani Monika Wojtyniak- szkolna bibliotekarka. Wniosek dotyczy sfinansowania zakupu nagród dla uczestników konkursu literackiego „Oczaruj mnie ….. fantastyką”. Wnioskowana kwota to 650 zł.

Prezydium podjęło jednogłośnie uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu

w/w wniosku i zdecydowało o przyznaniu na ten cel kwoty w wysokości 500zł.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła:

Blanka Pindor

Sekretarz Rady Rodziców

Przewodnicząca RR