Protokół Nr 1 Prezydium Rady

PROTOKÓŁ nr 1 2019/2020

z Zebrania Prezydium Rady Rodziców

z dnia 17 października 2019r.

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców na wniosek Przewodniczącej Agaty Smutrykowskiej. W zebraniu udział wzięli:

Agata Smutrykowska – przewodnicząca

Przemysław Wysocki- wiceprzewodniczący

Katarzyna Gołębnik – Skarbnik

Blanka Pindor- Sekretarz


Tematem zebrania było rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Rady Rodziców w dniu 16.10.2019. Wnioskodawcą są nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej Pani Dorota Urbańska oraz Pani Joanna Kapuściak- Komoszka. Wniosek dotyczy sfinansowania zakupu materiałów plastycznych na zajęcia z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej w głównym budynku szkoły. Wnioskowana kwota to 300 zł.

Prezydium podjęło jednogłośnie uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu

w/w wniosku

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła:

Blanka Pindor

Sekretarz Rady Rodziców