הודעות כלליות
היום לפני?

י"ב אדר תש"ם (29.2.1980 ) – נפטר יגאל אלון, מדינאי ומצביא ישראלי, מפקד הפלמ"ח, וחזית הדרום במלחמת העצמאות, מראשי תנועת העבודה, כהן כשר וסגן ראש הממשלה.  לקריאה נוספת :  אתר הכנסת  בית יגאל אלון  בז  הסוכנות היהודית  אוח

שירי פורים

מגילת אסתר