"נדרתי הנדר: לזכור את הכל - לזכור ודבר לא לשכוח" - א. שלונסקי

אפר ואבק/יהודה פוליקר

הודעות כלליות
פורים בבית הספר רבין

יום ספורט בית ספריפורים


עיתון דיגיטלי לסיכום מחצית ראשונה - מפרי עטם של ילדינו

היום לפני


מרד גטו ורשה -
(19 באפריל - 16 מאי 1943, י"ד בניסן עד לי"א באייר התש"ג) 
היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה. והיה לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה. ההתנגדות היהודית בתוך גטו ורשה בפולין הכבושה יצאה כנגד מאמציה של גרמניה הנאצית  לשלח את שארית אוכלוסיית הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה. המרד הסתיים בניצחון הכוחות הנאצים על כוחות ההתנגדות, שהיו דלים באספקה ובנשק, ובחיסולו של הגטו.
המורדים, באמצעים הדלים שעמדו לרשותם, הצליחו להחזיק מעמד ולעמוד בגבורה מול מכונת המלחמה הנאצית במשך 4 שבועות. מרד גטו ורשה היה גם המרד היהודי הידוע היחיד במהלך השואה, בו הצליחו המורדים לגרום לאבידות בנפש משמעותיות יחסית בקרב האויב הנאצי.

עושים יוגה בכיתות א
תחרות אטלטיקה..מדליות למשתתפי רבין