การผลิตคลอรีนจากระบบเกลือ

 ระบบเกลือ (Salt System) การฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบเกลือเป็นระบบที่สร้างคลอรีนมาจากเกลือโดยผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายเกลือที่เรียกว่า Electrolysis จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง เพื่อที่จะสลายพันธะของเกลือและทำการสร้างคลอรีนโซเดียมไฮโปรครอไรต์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำระบบเกลือนี้เป็นระบบการฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้สระว่ายน้ำโดยการเติมเกลือลงในสระโดยตรง
    เมื่อคลอรีนที่สร้างจากเกลือ(โซเดียมไฮโปรครอไรต์ )ทำการฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วในที่สุดมันก็จะกลับกลายเป็นเกลือ(NaCl)เหมือนเดิม ซึ่งถ้ามีการควบคุมให้ปริมาณที่เหมาะสมแล้ว(4,500ppm-6,000ppm)ก็จะไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้บริการ
ปริมาณค่าความเค็มของเกลือ
-ระบบเกลือมีค่าความเค็ม 4,500ppm-6,000ppm
-น้ำทะเลมีค่าความเค็ม 35,000ppm-50,000ppm
-น้ำตามีค่าความเค็ม 7,000ppm-9,000ppm

ระบบเกลือมีข้อดีมากมายกว่าระบบที่เติมคลอรีนและระบบฉีดโอโซน ดังนี้

1.ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องซื้อและเติมคลอรีนอีกรวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการค่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำได้เป็นอย่างมาก

2.ผลิตคลอรีนบริสุทธิ์ตลอดเวลาให้กับสระว่ายน้ำโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3/4 ของค่าใช้จ่ายคลอรีนแบบน้ำแบบผงหรือแบบก้อน

3.ลดขั้นตอนในการสั่งซื้อคลอรีนและขั้นตอนในการเติมคลอรีน ประหยัดค่าแรงงานในการดูแลสระว่ายน้ำ

4.ลดอันตรายในการจัดเก็บและขนย้ายคลอรีน ปลอดภัยสำหรับครอบครัวคุณและเด็กเล็ก

5.ไม่ต้องใช้คลอรีนช่วยบำบัดน้ำหรือฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำและไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆในการติดตั้งสามารถใช้ได้กับสระเก่าและสระสร้างใหม่ ติดตั้งง่ายโดยไม่มีผลกระทบใดๆกับอุปกรณ์สระว่ายน้ำอื่น

6.ผลิตคลอรีนบริสุทธิ์ด้วยตัวเองให้กับสระว่ายน้ำท่าน ช่วยให้ท่านมีเวลาว่างมากขึ้นไม่ต้องตรวจเช็คบ่อย

7.ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่สกปรกเจือปนในสระว่ายน้ำ ขณะที่ระบบคลอรีนมีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8.ระบบน้ำเกลือ อ่อนโยน ไม่ฉุน ไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนคลอรีนช่วยรักษาป้องกันและรักษาสุขภาพ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียพบว่า น้ำเกลือช่วยลดสาเหตุการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กเล็กได้ดีกว่าน้ำประปา

9.“ระบบเกลือไม่ทำให้แสบตาหรือตาแดง เส้นผมแห้งแข็ง และไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง นักว่ายน้ำทั่วโลกทราบเป็นอย่างดีว่าน้ำเกลือดีต่อสุขภาพอีกทั้งช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วย อีกทั้งช่วยรักษาชุดว่ายน้ำไม่ให้ซีดอีกด้วย

10.ผู้ที่มีอาการแพ้คลอรีนสามารถว่ายน้ำในสระได้ตลอดเวลาด้วย ระบบเกลือรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดและภูมิแพ้ด้วย เพราะคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีรส ไม่มีกลิ่น

11.ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าคลอรีนซึ่งมีราคาแพง ส่งเสริมการใช้เกลือซึ่งผลิตเองได้ในประเทศ

12. “ระบบเกลือไม่ทำให้กระเบื้องหรือปูนยาแนวสึกกร่อนและไม่ทำให้อุปกรณ์สระว่ายน้ำอื่นๆเสียหายอีกด้วย

เปรียบเทียบสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ กับ ระบบคลอรีน

สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ

 สระว่ายน้ำระบบคลอรีน

 1.ใช้เกลือธรรมชาติในการบำบัดน้ำในสระ  1.ใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำในสระ
 2.มีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเท่านั้น  2.ทำให้มีคลอรีนหลงเหลือ ในสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย
 3.เกลือ ( NaCI ) ไม่สูญหายไปไหนนำมาใช้ใหม่ตลอด เวลาจะหายไปกับการละลายในน้ำที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำฝน หรือน้ำที่กระเพื่อมออกจากสระว่ายน้ำเท่านั้น  3.ต้องคอยตรวจปริมาณของ คลอรีนอยู่ตลอดเวลา
 4.สามารถควบคุมการฆ่าเชื้อโรคในสระได้ตลอดเวลา โดยการละลายเกลือให้เป็น Sodium hypochlorite 10 % ( NaCI –electrolytic process – sodium hypochlorite ) ซึ่งมีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่ง ของความเค็มน้ำตาคนเท่านั้น  4.ถ้าปริมาณคลอรีนไม่เพียงพอใน การฆ่าเชื้อโรคทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
 5.ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่น และยังช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น  5.มีผลข้างเคียงจากคุณสมบัติของ คลอรีน เช่น ตาแดงจากสารเคมี ผิวหนังแห้ง ลอก หรือเป็นผื่นแดง ผมเสีย เป็นต้น