ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกรายงานผลการส่งงาน (Report submission system) 
จัดทำโดย

นายสมพร เหล่าทองสาร 
ครูชำนาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม