כתבים

אין לי מספיק מילים בכדי להודות לבורא עולם על היכולת שנתן באדם לדבר ולכתוב,
כך שדברים הנאמרים מעומק הלב יהדהדו בלב הזולת.
בקישורים שלמטה מובא מיטב מכתיבתי לאורך השנים.
חלק מהדברים התפרסם במקומות שונים, וחלק רואה כאן אור לראשונה.
 מכל כתבי ניתן לצטט בשימחה, ובלבד שיובאו הדברים כהלכה ובשם אומרם.
 
 
 
 
 
 

"יוֺמַנֶסְבּוּרג" (בלוג, יומן מסע)
 
 
 
 
 
 
Comments