משפחתי

סבי, נתנאל שקד, אב-אבי, עלה ארצה מפולין והוא יתום בן עשר. אחיו הגדול הוא שהעלה את כל משפחתו, אם אלמנה ותשעה אחים, שיכן אותם בנתניה ודאג לכל מחסורם. שמו היה משה שקד, כורה הבאר הראשונה בנתניה ולימים ראש העיר מטעם מפלגת "הציונים הכלליים". בעקבותיו עסקה כל משפחתי ביזמות ובבנייה. במהלך השנים הצטרפו בני הדור השני והשלישי לעסקים. רובן של החברות שהוקמו עודן פעילות ויוזמות במשק הישראלי.
משפחת אמי, משפחת כהן, הגיעה לנתניה מכפר תבור. סב-סבי, זלמן כהן, היה שומר אדמות הברון רוטשילד בחורן (סוריה של היום). הוא היה ממייסדי כפר תבור, ובנו, חנינא כהן, היה ממייסדי המושבה נתניה בשנת 1928. סבי מצד אבי ומצד אמי הכירו זה את זה כילדים בנתניה.

הורי גדלו בשנות החמישים והשישים. הכירו בתנועת הצופים והיו חיילים בסדיר בזמן מלחמת יום הכיפורים. במהלך שנות נעוריה של אמי היה סבי, לאומי כהן, שליח במדינות דרום אמריקה מטעם ארגונים ציוניים שונים. הורי מתגוררים היום בהרצליה. אבי עוסק בנדל"ן. אמי היא מאמנת אישית(coaching).

משפחתה של אשתי, שרון, הייתה המשפחה הראשונה שעלתה על הקרקע ביישוב "שערי תקווה" שבמערב השומרון, בו אנו גרים מזה שנים מספר. בחסדי ה', נולדו לנו ארבעה בנים: כפיר דן, נמרוד הלל, רשף לוי ובארי בועז. 

סיפורה של משפחת כהן באתר תולדות נתניה

אות יקיר העיר נתניה לנתנאל שקד

                        

    ספר תולדות                סב-סבי, זלמן כהן,         סבא וסבתא שקד,        הורי, יעלה וברוך,          משה שקד, ראש העיר נתניה 
    המשפחה.
                40 שנה שומר אדמות         נתניה, 1948.          נתניה,  2000.        במהלך שנות החמישים והשישים.
                                הברון רוטשילד בחורן.

 

Comments