פרשת יתרו - נעשה ונשמע


מדוע מעמד הר סיני נכלל בעשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. מדוע נתנה התורה ע"י משה רבנו. מה הדרגה המיוחדת שאליה הגיעו בני ישראל במעמד הר סיני ומדוע פרחה נשמתם. איך הגיעו בני ישראל למצב של אחדות גמורה כאיש אחד בלב אחד. מדוע "נעשה ונשמע" שזוהי היא הבחירה שלא לבחור - הינה הכנה הכרחית לקבלת התורה.צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.