פרשת ויקרא - אדם כי יקריב

מדוע כתבה התורה בתחילה "אדם כי יקריב" ולא "איש כי יקריב" או "ונפש כי תקריב" כמו שכתוב בהמשך. מדוע כתבה התורה "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" הרי התורה אסרה על קרבנות אדם והיה צריך לכתוב "אדם מכם כי יקריב קרבן לה'". מדוע לאחר שאמר הכתוב "מן הבהמה" שהוא שם כולל היה צריך לפרט "מן הבקר ומן הצאן".


צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.