פרשת ויחי - כי טוב הוא

מדוע היו המאה ושלושים שנה של יעקב מעט ורעים ואילו שבע עשרה שנה שהיה במצרים היו טובים. מה הקשר בין זה לבין לידת משה לאחר מאה ושלושים שנות שעבוד ולידת שת לאחר מאה ושלושים שנה שפירש אדם הראשון מאשתו. מה סיבת ירידת בני ישראל למצרים ומה התיקון והשרות שעשו לקב"ה בזה. חשיבות ההשתתפות בתיקוני השובבי"ם ומה האדם מרוויח בזה.

הוקלט ע"י אחד התלמידים במסגרת שיחה שנמסרה בשיעור באוצרות חיים בעיר אלעד בשנת תשע"א