פרשת ויקהל - תיקון הדעת

מה הנזק שנגרם לעם ישראל מחטא העגל ומה עשה משה רבנו בכדי לתקן זאת. מדוע יש חובה להתחבר לצדיקים ולחבורה של אנשים יראי שמים. הסבר על חשיבות ספירת הדעת. מה צריך אדם לעשות בכדי לתקן את הדעת שלו שהוא עיקר התיקון בעולם הזה. לסיום הרב מברך ברפואה שלימה את נכדתו ואת כל החולים בעם ישראל.
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.