פורים - הדור קבלוה בימי אחשורוש

מה ההסבר למה שאמרו חז"ל שבני ישראל קיבלו את התורה בסיני באונס ואילו בימי אחשורוש קיבלוה מאהבה. כל יהודי חייב ללמוד לשון הקודש. גילוי האור של פורים חוזר בכל שנה ושנה. מדוע חייבים לשתות בפורים עד דלא ידע. ע"פ החיד"א יום פורים ראוי לגאולה שלא כסדר. החשיבות של התרומה לישיבות.פורים תשס"ו פריז, הוקלט ע"י ר' דן חיון מצרפת.