פרשת פקודי - לשם יחוד

מה החידוש בפרשת פקודי שלכאורה נראה שאין בה חידוש. החשיבות של נתינת דין וחשבון לפני בורא עולם באופן תדיר. החשיבות של הכוונה בעשית כל דבר "כאשר ציווה ה' את משה". הרב מביא את דברי מו"ר גה"צ רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל בחשיבות אמירת ל"שם יחוד" בכל דבר מצווה בבחינת "בכל דרכיך דעהו". הסבר מפורט של משמעות אמירת "לשם יחוד". ההבדל בין גאולת אדר לגאולת ניסן.


צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.