פרשת בא - אותותי אותיותי

פירוש האר"י למה שאומר הפסוק 'אותותי' ולא 'מכותי', 'בקרבו' ולא 'עליו'. פירוש מה שכתוב בספר יצירה 'שתי אבנים בונות שני בתים' וכו'. היכן היו אחוזים מצרים ובמה הכה אותם השם. מדוע השם מכה בגויים. מה אפשר ללמוד מכאן על איך אנחנו צריכים לעבוד את השם.


הוקלט ע"י אחד התלמידים במסגרת שיחה שנמסרה בשיעור באוצרות חיים בעיר אלעד בשנת תש"ע