החוג לתנ"ך בבית הלוחם בחיפה


אנחנו לומדים כבר שלוש שנים. התחלנו מספר בראשית. השנה הגענו עד עשרת הדיברות (שמות כ')... אנחנו כמו משפחה. 
Comments