OECUMENE IN OOSTERBEEK EN WOLFHEZE

Welkom op de website van de                  
Raad van Kerken van Oosterbeek-Wolfheze,
Doorwerth-Heveadorp

De Raad van kerken is een samenwerkingsverband tussen de


Rooms-katholieke Bernulphusparochie Oosterbeek
(maakt deel uit van de Zalige Titus Brandsma Parochie)

Protestantse gemeente Oosterbeek-Wolfheze


Remonstrantse gemeente Oosterbeek en omstreken
     


Protestantse gemeente Doorwerth-Heveadorp
         
          
                                                                                                                

Adressen van de kerkgebouwen en tijden van kerkdiensten, vieringen e.d. : zie onder 'kerkgebouwen' (menu links)  Raad van Kerken Oosterbeek–Wolfheze, Doorwerth-Heveadorp


Het is ruim veertig jaar geleden dat de Raad van kerken – Oosterbeek (RvK.) werd opgericht.

Destijds werd vanuit de Oosterbeekse oecumenische gespreksgroep en de commissie Volkskerstzang, het convent van pastores benaderd met de vraag te onderzoeken in hoeverre er bij de Oosterbeekse kerken draagvlak bestaat voor een mogelijk oprichten van een lokale Raad van kerken. Op 23 februari 1972 werd de Raad geïnstalleerd, bestaande uit afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek e.o. en de Rooms Katholieke parochie St. Bernulphus. Vanaf dat moment heeft de Raad zich permanent ingezet voor het bevorderen van de oecumene, middels oecumenische vieringen, gespreksgroepen en activiteiten op diaconaal gebied etc.

Op deze website vindt u de werkgroepen en activiteiten van de Raad van Kerken. Enige jaren geleden sloten Wolfheze en de Protestantse Gemeente Doorwerth–Heveadorp zich bij de Raad van kerken aan. De Christelijke Gereformeerde Kerk Oosterbeek/Bennekom participeerde als toehoorder.