Klimathon2018

Kjære gode klimamennesker,

Vi har gleden av å invitere til Klimathon!

Klimathon er en workshop på Litteraturhuset i Bergen i januar 8-9, 2018. Vi innleder Klimathon med siste nytt fra klimaforskningsfronten, for så å jobbe videre i strategisk utvalgte grupper med å utforme fleksible beslutningsstrategier for klimatilpasning i norske kommuner. Sammen søker vi å finne løsninger på praktiske og strategiske beslutningsutfordringer på klimafeltet lokalt.

Hva skal vi gjøre?

·       Presentasjoner: Vi starter Klimathon med to presentasjoner av ferskeste kunnskapsstatus på klimadata og beslutningsprosesser på lokalt nivå.

·       Gruppearbeid:  Vi arbeider i tverrfaglig sammensatte grupper store deler av første dag mot å utforme fleksible beslutningsstrategier for klimatilpasning i norske kommuner.

·       Løsninger: Gruppene presenterer og diskuterer sine løsningsforslagene og strategiene i plenum andre dag.

·       Resultat: Vi oppsummerer løsningene og erfaringene etter Klimathon er ferdig i en fullstendig arbeidsrapport, og en såkalt «policy brief», som vil bli bredt distribuert som ressurs for videre klimaarbeid i kommunene.

Hvordan kan du bidra med egne erfaringer? I forkant av Klimathon er det mulig å komme med innspill om aktuelle utfordringer knyttet til klimatilpasning i din kommune eller region, slik at vi sammen kan jobbe fram proaktive løsninger som på sikt kan anvendes i din daglige arbeidssituasjon. Målet er å skape dialog og samarbeid mellom aktører som av ulike grunner er interessert i lokal klimatilpasning. Kontakt oss gjerne på klimathon@uni.no med innspill og eventuelle spørsmål.

Send gjerne invitasjon videre til dine kontakter og andre aktuelle deltakere!

Praktisk informasjon:

Tid:         08/01/2018 : kl. 10.00-18.00 + felles middag

 09/01/2018 : kl. 09.00-13.00

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Kontakt: klimathon@uni.no

Registrering: http://www.bit.ly/KLIMATHONREG     

Påmeldingsfrist: 1 Desember 2017

Deltakelse på Klimathon er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt felles middag første dag. Overnatting dekkes for tilreisende deltakere. Reisekostnader dekkes dessverre ikke. 

#klimathon

Klimathon er spesielt designet for spesifikke formål, og vi er avhengig av å kunne sette sammen grupper som er tverrfaglige, tverretatlige og geografisk representative. Vi kan derfor ikke love plass på Klimathon før etter registreringsfristen. Vi gir beskjed om du har kommet med innen 8. september! Vi jobber også med løsninger for streaming og interaktiv deltakelse på avstand.

Klimathon er et samarbeid knyttet til prosjektene HordaKlim, HordaPlan, R3, HordaFlom og Norsk Klimaservicesenter, der forskere fra Uni Research, Universitetet i Bergen, NVE, Meteorologisk Institutt og Bjerknessenteret samarbeider med brukere fra kommuner, fylker, samt en rekke andre organisasjoner.

Comments