Тема 10: Тематичне оцінювання за темою «Електромагнітне поле»

Тема. Тематичне оцінювання за темою «Електромагнітне поле»

 

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів по темі «Електромагнітне поле».

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Скористаємося методичними рекомендаціями, даними до уроку № 12/12.

Кожний варіант контрольної роботи з теми «Електромагнітне поле» містить шість завдань.

Нижче запропоновано один із варіантів контрольної роботи.

 

ЗАВДАННЯ З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Завдання 1 (0,5 бала)

Коли магнітне поле змінюється, виникає...:

а)    електричний струм;

б)    електростатичне поле;

в)    вихрове електричне поле;

г)    негативний електричний заряд.

image102

 

Завдання 2 (1 бал)

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо...:

а)    контур рухається поступально в однорідному магнітному полі;

б)    контур перебуває в однорідному магнітному полі;

в)    змінюється магнітний потік, що пронизує контур;

г)    контур перебуває в стані спокою в неоднорідному магнітному полі.

 

 

Завдання 3 (1,5 бала)

Як треба орієнтувати дротяну рамку в однорідному магнітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? був максимальним?

Завдання 4 (2 бали)

Магнітне поле котушки індуктивністю 95 мГн має енергію 0,19 Дж. Чому дорівнює сила струму в котушці?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

а)    вільні коливання;

б)    коливальний контур;

в)    автоколивання;

г)    генератор на транзисторі.

1.    Пристрій для одержання незатухаючих коливань.

2.    Коливання в системі під дією зовнішніх сил.

3.    Коливання під дією внутрішніх сил у системі.

4.    Коло з конденсатора й котушки індуктивності.

5.    Незатухаючі коливання в системі без зовнішнього впливу.

Завдання 6 (4 бали)

Який заряд пройде через поперечний переріз замкнутого провідника опором 50 Ом у разі зміни магнітного потоку від 30 до 10 мВб?

Comments