Startsida

Aktuellt


Årets evenemang 


  • Lördag 15.4 kl 13 - ca. 17 - Picnictalko på Sandarna. Väderförbehåll
  • Söndagen 28.5 kl 13 - ca. 14:30 - Årsmöte på Westergårds gård - inomhus om dåligt väder
  • Fredag 23.6 kl 15-17 - Midsommarafton – Vi börjar pynta stången i byviken kl 15
  • Lördagen 15.7 kl 15-17 - Qviflax sjunger på Vestergårds - ett Finland 100-evenemang
  • Lördag 9.9 kl 18-22  - Skördefest i byviken.

Ju fler vi är desto bättre blir det

Det är viktigt att vi har aktiva eldsjälar, men det är också viktigt med många mindre aktiva medlemmar. Qviflax är till för oss alla - även barnen!

Skriv gärna in hela familjen som medlemmar.

Medlemsavgiften är blygsam, men den har en stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet och trovärdighet.
Medlemskap ger rätt att skriva in sig som användare av byns Kompiskärl
Man måste inte bo i Qviflax för att vara medlem i föreningen. 


Uppdatera dina och din familjs uppgifter i medlemsregistret här.