Startsida

Aktuellt

Evenemang 2019

    • Sandarnas picnic-talko - lördag 20.4.
    • Årsmöte - lördag 25.5 kl 14-15, Skŕakudden eller Vestergårds
    • Midsommar - fredag 21.6 kl 15-17 i Byviken enligt tradition
    • Allsång - Söndag 7.7 kl 15-17 på V estergårds
    • Forneldarnas natt - lördag 31.8 kl 18-22 i Byviken

Välkommen med på våra tillställningar!

Vi publicerar här mera info om evenemangen när de närmar sig.


På Sandarna städar vi upp stranden inför säsongen, verkställer eventuella förbättringar och grillar något gott. Till Sandarna kommer man endast med båt.

Väderförbehåll!

Ju fler vi är desto bättre blir det

Qviflax Byalags uppgift är att främja samhörigheten och trivseln i byn. Qviflax är till för oss alla - även barnen! Vi välkomnar mera barn och ungdomar med i verksamheten. Vi önskar att också ungdomar trivs i Qviflax och hittar meningsfulll sysselsättning här.

Skriv gärna in hela familjen som medlemmar.

Medlemsavgiften är blygsam, men den har en stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet och trovärdighet.

Medlemskap ger rätt att skriva in sig som användare av byns Kompiskärl

Man måste inte bo i Qviflax för att vara medlem i föreningen.

Uppdatera dina och din familjs uppgifter i medlemsregistret här.