Els Impressors de Vic

Tot i ser capital de diòcesi i de tenir Universitat Literària, Vic no disposà d’impremta pròpia fins ben entrat el segle XVIII. Els bisbes vigatans per satisfer les necessitats, acudien a Barcelona, a Tarragona, a Saragossa, fins a Lió i a Moià on en Pere Abadal començà a firmar els motllos tipogràfics el 1652. Fou en Pere Morera el primer que s’atreví a posar impremta a la capital de La Plana. Sembla ser que obrí l’obrador a Vic el 1743, si més no és la data del paper més vell que es coneix sortit d’aquesta impremta. És un oratori als Sants Màrtirs Llucià i Marcià que s’executà a Vic el 3 de juny de 1743. Porta la indicació : “Por Pedro Morera, Impresor y Librero a la plaza de las Rosas”. Impresos de 1751 diuen que tenia el títol d’”impresor del Obispo y de su Colegio Tridentino”

Impressors que treballaren a Vic durant els segles XVIII i XIX


 IMPREMTA MORERA 1741-1821

   Vich per Pere Morera Impressor
 1741-1764
   Vich en la stampa de Margarida Morera Vídua
 1764-1771
   Vich per Joan Dorca, i Morera Estamper
 1770-1793
   Vich en la Estampa de la vídua i fills de Joan Dorca
 1793-1802
   Vich en la Estampa de Joan Dorca
 1803-1817
   Vich per Domingo Feyner Estamper
 1817-1821

IMPREMTA TOLOSA 1763-1851

   Vich per Josep Tolosa Estamper i Llibreter
 1763-1798
   Vich en la Impremta de la Vídua i Fill de Josep Tolosa
 1799-1804
   Vich en la Stampa de Felip Tolosa
 1805-1851


IMPREMTA VALLS 1814-1888

   Vich per Ignasi Valls Estamper
 1814-1857
   Vich Imp. de J. Valls
 1858-1873
   Vich Imp. de la Vídua i Fill de J. Valls
 1873-1874
   Vich Imp. de Valls
 1874-1888


   Josep Trullàs
 1841-1851
   Vídua i fill de Josep Trullàs
 1851-1852
   Pau Trullàs
 1852-1856


  Llucià Anglada Comas
 1850-1868
  Ramon Anglada Pujals
 1869-1899
  Vídua de Ramon Anglada
 1900-1906
  Llucià Anglada Serra
 1906-