Bibliografia

GOIGS du diocèse d'Elne Perpignan. CIMP Centre Internacional de Música Popular. Ceret 1996

JARDIN DE MARIA plantado en el Principado de Cataluña. Barcelona 1657

AMADES, Joan. Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya. Editorial Selecta. Barcelona 1989.

AMADES, Joan. Apunts d'imatgeria popular. Arxiu de tradicions populars. Barcelona 1983.

AMADES, Joan; COLOMINAS, Josep; VILA, Pau. Els goigs. Edicions Orbis. Barcelona 1931.

AMADES, Joan. Costumari català. El curs de l'any. Editorial Salvat 1950.

BATLLE, Joan. Los goigs a Catalunya. L'Arxiu. Barcelona 1924

BATLLE, Joan. Los goigs a Catalunya en lo segle XVIII. Tipografia catòlica. Barcelona 1925.

BATLLE, Joan. Els nostres goigs. Aplec de 200 reproduccions en fascímil de goigs dels segles XVII, XVIII i XIX. Barcelona.

BAUÇÀ i BARCELÓ, Joan. Els goigs del poeta i gogista Mn. Joan Roig i Montserrat. Gogistes tarragonins 2007.

FÀBREGAS, Xavier. Tradicions, mites i creences dels catalans. Edicions 62. Barcelona 1979

GIMENO VIDAL, Antoni. Goigs als insignes patrons, sants i barons de Sant Feliu de Codines. Museu Municipal Can Xifreda

MOREIRA, Joan. Del Folk·lore tortosí. Tortosa 1979

RIQUER, M de - COMAS, A. Història de la literatura catalana. Ariel Barcelona 1964

ROIG i MONTSERRAT, Joan. Antoni Ollé i Pinell i els goigs. Gogistes tarragonins 2000

SERRA i BOLDÚ, Valeri. Llibre popular del rosari. Foment de pietat catalana. Barcelona 1917

SERRA i BOLDÚ, Valeri. Calendari folk·lòric d'Urgell. Bellpuig 1914

VIVES I CASAJUANA, Salvador. Els goigs de la comarca del 'Anoia. Ed Rafael Dalmau. Barcelona 2001.

VIOLANT i SIMORRA, Ramon. La rosa segons la tradició popular. Ed. Barcino. Barcelona 1956