Quins Goigs


Els goigs són unes cançons religioses que lloen les excel·lències de Nostre Senyor, de la Verge i dels sants, gairebé sempre sota una advocació concreta. Són doncs una forma litúrgica popular, practicada en actes de devoció col·lectiva, com patronatges, processons, romiatges, captiris, novenes, trisagis, celebracions sabatines... i formen part, en certa manera, de la cerimònia. De vegades d'una mateixa advocació hi ha diferents goigs, que corresponen a les diferents èpoques litúrgiques de l'any, a diferents dies de la setmana, a temps de pregària, de croada... fins formar un veritable cicle.

Els goigs han estat, sens dubte, el gènere de conreu més fecund a Catalunya. Hom calcula que n'existeixen uns 30.000.

Era corrent veure penjats dels bancs de les esglésies, de les ermites i dels santuaris unes fustes on estaven enganxats els goigs perquè els fidels els cantessin durant la celebració. Només hi havia la lletra perquè la música tothom la sabia. Un cop celebrats els actes, es recollien les fustes i es desaven a la sagristia fins la proper.

Art i floklore de Catalunya


 Feines i oficis  del bosc