Những điều chưa biết về chiến tranh Việt nam

 
Phần 1 : Bí mật của cuộc chiến

YouTube Video

 
Tập 1 : Giới thiệu của đài Truyền hình Việt nam .
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
Phần 1 : Bí mật của vũ khí :
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 

YouTube Video

 
 
 
Comments