Tây Du Ký

Trạm xe đưa về Quán Ven Đường 1 <- Click để trở về Quán Ven Đường

Lời Nhắn Gởi của chủ quán:
Kính thưa quí bạn,

Chuyện Tây Du Ký đã bị nhiều người (xưa nay) cho là trái với nhà Phật, do đó tôi do dự khi dọn nó ra đây. Trước khi các bạn download về nghe, mong các bạn đọc những hàng bên dưới trước, và cũng mong quí bạn nghe nó như là "nói láo mà chơi, nghe láo chơi". Xin đừng nghĩ nó mang theo giáo lý nhà Phật làm tôi mang tội với quí vị thiện tri thức.

---------------------------------------
Dưới đây là một câu hỏi và câu đáp về Tây Du Ký (lấy trong Internet)

 

Hỏi Gia đình chúng tôi được xem bộ phim Tây Du Ký, hầu như ai cũng cảm thấy thích thú và tiếp cận được phần nào Phật giáo qua bộ phim này.  Riêng tôi có nhận xét ngược lại:  Bộ phim đã có nội dung xuyên tạc và bôi bác Phật giáo, thí dụ như hình ảnh Ðức Phật dùng thần thông chụp năm quả  núi lớn đè xuống mình Tôn Ngộ Không một cách thiếu từ bi rồi liền quay lại hớn hở nhìn cô Hằng Nga ca múa và hình ảnh ngài Ca Diếp và ngài A Nan, hai đại đệ tử của Ðức Phật, đòi “hối lộ” vàng bạc mới cho thỉnh bộ kinh mang về Trung Hoa.  Và cuối cùng ngài Đường Tăng đã phải hối lộ chiếc bình bát bằng vàng do vua trao tặng để đổi lấy bộ kinh đem về nước. Vậy xin ban biên tập, nếu có thể được, hoan hỷ cho chúng tôi biết ý kiến về bộ truyện cũng như bộ phim Tây Du Ký này.  Xin cảm ơn ban biên tập trước.

Đáp: Đại lão Hoà thượng Hư Vân đã nhận định như sau:
Trong đời Đường, pháp sư Huyền Trang có viết quyển Tây Du Ký. Nội dung của quyển này vốn là những lời chân thật. Song, truyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma qủy. Hòa thượng Bạch Vân ở chùa Bạch Vân giảng kinh Đạo Đức, khiến rất nhiều đạo sĩ xuất gia làm tăng sĩ. Do đó, các đạo sĩ tại Trường Xuân Quán không vừa lòng, nên nói dối là theo lệnh quán quân, sửa Trường Xuân Quán thành Chùa Trường Xuân, và chùa Bạch Vân thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Xem xét kỹ càng quyển tiểu thuyết Tây Du Ký này thì sẽ thấy chân tướng của họ. Sự lợi hại nhất là họ chẳng hề ghi lại việc pháp sư Huyền Trang mang kinh vượt qua các bãi sa mạc mà trở về bổn quốc. Họ viết là pháp sư Huyền Trang chỉ lưu lại sáu chữ "Nam Mô A Di Đà Phật". Những kinh điển do pháp sư Huyền Trang phiên dịch, họ hoàn toàn bỏ qua không nhắc đến. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi (Trích đoạn Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân, TT. Thích Hằng Đạt Việt dịch)

Dưới đây là bài của cụ Vương Hồng Sển viết về ngài Dường Tam Tạng đi thỉnh kinh

SỰ THẬT VỀ THẦY TRẦN HUYỀN TRANG
TỨC ĐƯỜNG TAM TẠNG ĐI TÂY PHƯƠNG THỈNH KINH
Vương Hồng Sển

   Mọi người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng đã từng được nghe kể lại, hoặc đọc truyện Ông Ðường Tam Tạng đi Tây phương thỉnh kinh trong truyện Tây Du Ký Diễn Nghĩa. Trong lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc, bộ Tây Du Ký Diễn Nghĩa có cái đặc điểm ngộ nghĩnh là trẻ nhỏ đọc thì mê theo trẻ nhỏ; người lơn đọc thì lại say sưa theo ngươì lớn. Trẻ nhỏ thì thích Tây du diễn nghĩa thần thông quảng đại, có bảy mươi hai phép biến hóa, Có Trư Bát giới chọc cười duyên dáng .... Còn người lớn thì say mê vì những ý nghĩa thâm trầm, trào lộng.
   So vơí các bộ tiểu thuyết danh tiếng khác như Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử v..v... phạm vi phổ biến của Tây Du diễn nghĩa còn rộng hơn nhiều. Căn cứ theo bộ truyện Tây du diễn nghĩa, thì thầy trò Tam tạng gồm bốn ngươì (Tam tạng, Ngộ không, Ngộ năng, Ngộ tịnh) và một con ngựa (bạch mã) tướng tinh là rồng mắc đọa. Cả đòan đi qua Tây phương ròng rã 14 năm trơì, khi thỉnh được kinh trở về có tám vị Kim Cang đằng vân theo hộ tống đưa về Trường an, vừa khứ hồi trở lại Tây phương cõi Phật chỉ mất có tám ngày vãng phản. Truyện kể bốn thấy trò và một ngựa ngày đêm vượt rừng trèo núi, gặp yêu dẹp yêu, gặp phước làm phước, gian nan không sờn, tử sanh chẳng nệ, trải qua tám mươi mốt nạn lớn, nào là Bàn Ty động quyến rũ, nào là Hỏa diệm sơn đỏ hực, Tiểu lôi kinh khủng v..v... mới đến được Tây phương.
   Trong truyện vì làm việc của Tam Tạng là khó, không ai làm được, nên muốn cho dân chúng dễ tin, phải thêm thắt và thi vị hóa cuộc hành trình bằng bao nhiêu yêu tinh đón đương, lớp đòi ăn thịt Ðường Tăng, lớp cám dỗ (chuyện bảy con nhện cơỉ truồng tắm sông có Bát giới tắm hùa, còn khêu gợi gấp mấy chuyện ngày nay in hình khiêu dâm). Thực sự, Tây du diễn nghĩa là một bộ truyện thần thoại, hầu hết sự kiện, tình tiết đều là bịa đặt.
   Nhưng chuyện thầy Trần Huyền Trang (Tam Tạng) đi từ Ðông Ðộ qua thỉnh Kinh Tây Phương lại là chuyện lịch sử có thật. Trần Huyền Trang là một nhân vật có thật trong lịch sử nhà Ðường. Ông tên thật là Trần Vỹ, sanh vào năm thứ 16 đời Tùy Văn Ðế Dương Kiên (596 sau TL) tại huyện Câu Thi (hiện là Huyện Yêm Sư) Tỉnh Hà Nam. Và chuyện thỉnh kinh Tây Phương cũng là chuyện có thật, đã được chính Huyền Trang thuật lại rất cặn kẽ trong bộ "Ðại Ðường Tây Vực Ký". Thầy chính là một nhân vật sống đã vào lịch sử một cách vinh quang. Thầy từng làm tôi cho vua Ðương Thái Tôn (Lý Thế Dân) là bậc minh quân đm lại hiển vinh cho lịch sử Trung Quốc.
   Sự thực thầy Huyền Trang chỉ đi một mình, cỡi một con ngựa già làm chân. Ông đi và ở suốt 17 năm bên Tây phương, gồm 2 năm đi, 2 năm về và 13 năm ở lại du học tại Ấn Ðộ. Ði từ năm 629 mãi đến năm 645 (sau TL) mới về đến thành Trường an (Trung quốc). Tính ra Huyền Trang đã rời Ðại Ðường đến 17 năm, đi trên năm vạn dặm đường, qua 128 quốc gia lớn nhỏ. Khi về, ông đã mang về:
   - 150 Xá Lợi tử ( Tinh cốt của Như Lai). 
   - 2 tượng Phật gỗ đàn tô ngân cao 4 thước
   - 3 Tượng Phật bằng đàn hương : Cao 3th5, 2th9, 2th3
   - 657 bộ Kinh, chia làm 520 hiệp
   - Cùng một số bảo vật khác nữa. và phải dùng voi, lạc đà và 24 ngưạ mới chở hết.
   Trên thực tế, đường đi không có gặp yêu tinh cản trở (có chăng là bọn mọi dữ thích ăn thịt người) nhưng những khó khăn trở ngại cản trở lẫn vật chất và tinh thần lại hết sức nhiều và lơn, nếu là người khác ắt vô phương vượt khỏi. Có lúc Thầy Huyền Trang nhịn đói nhịn khát suốt bảy tám ngày ròng rã giữa một trảng sa mạc trời nắng chang chang, không một bóng cây, cũng không một bóng người qua lại. Nhưng ý chí của Thầy thật là sắt đá. Có lần đói khát khổ quá, bụng tính quay trở về phía đông để tìm chỗ xin nước uống đem theo rồi sẽ đi nữa, nhưng vừa quày ngựa trở về hương đông đi đặng một đỗi đường thầy lại tự nhủ: "Trước kia, đã thề nếu qua không đến Ấn Ðộ, quyết không trở về Ðông một bước. Nay thà đi về hướng Tây mà chết, chớ lẽ nào đi về Ðông để sống hèn".
   Một lần khác, thầy gặp bọn mọi ăn thịt người (Tức bọn yêu tinh kể trong truyện Tây Du). Thầy Tam Tạng sẵn lòng hiến thân cho bọn quỷ khát máu ấy. Nhưng giữa lúc bàn tính, xảy có mưa to sét lơn. Bọn người rừng kinh sợ vì cho rằng trời không bằng lòng. Chúng lật đật giục thầy lên đường, nhưng thầy khăng khăng một mực nài bọn kia: hoặc hãy "ăn thịt Thầy" nếu quả thật thầy có phép làm cho bọn nó sống lâu muôn tuổi, hoặc nếu bọn chúng muốn cho thầy lên đường thì phải ăn năn sám hối, chừa thú tánh, chừa ăn thịt người từ đây. Và rốt cuộc Tam Tạng cải hóa được bọn chúng. Hơn một ngàn ba trăm năm trước đây dám một người một ngựa vượt suối trèo non, băng sa mạc, càn rừng sâu đi đến xứ Ấn Ðộ huyền bí xa xăm, Trần Huyền Trang quả là một nhà du thám vĩ đại trong lịch sử. Kỳ công đó, tinh thần nghị lực đó, người đời sau không thể không nghiêng mình bái phục.
   Trong thời gian mười ba năm lưu trú tại Ấn độ, thầy đi viếng hầu hết các di tích của đạo Phật, đặc biệt nhất là thầy ở lại chùa Na Lan Ðà, học đạo trong sáu năm. Tất cả những kinh điển của phái Ðại Thừa, Tiểu Thừa, Kinh Phệ đà (Veda), các sách thuốc, sách thiên văn, địa lý, kỹ thuật v v... đều tập trung tại chùa này. Chùa do pháp sư Giới Hiền chủ trì và pháp sư có đến trên mười ngàn tín đồ theo học đạo.
   Sau sáu năm học tập, Huyền Trang trở nên một trong ba người học trò giỏi nhất của vị cao tăng Giới Hiền. Theo sách khảo cứu Pháp văn, chẳng những là một nhà sư đạo đức, Huyền Trang còn tỏ ra là một học giả uyên thâm, một nhà du thám kỳ tài, một nhà sử học uyên bác, một nhà địa lý học chơn tài, một nhà ngôn ngữ học xuất chúng, nhứt là một nhà phiên dịch giỏi không ai bằng. Lúc còn ở Tây Phương, đi đến đâu, thầy cũng nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình từng địa phương. Khi về Trường an, thầy viết lại thành bộ Ðại Ðường Tây Vực Ký, gồm 12 quyển, trong ấy ghi lại đầy đủ lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán v.v. của 128 nước đã trải qua hoặc từng trú ngụ. Ngày nay, những tài liệu của Thầy để lại vẫn còn giúp ích rất nhiều cho các chuyên gia khảo cổ Ấn Ðộ và bất kỳ ai ngày nay cũng công nhận những điều nghe thấy và ghi chép của Thầy Huyền Trang rất là đích xác.
   Từ ngày về Trường an, thầy Huyền Trang bắt tay vào công việc phiên dịch. Suốt mười chín năm ròng rã (từ 645-644) thầy dịch được tất cả bẩy mươi lăm bộ kinh, gần một ngàn ba trăm ba mươi lăm quyển từ Phạn tự dịch qua Hán tự và một bộ (Ðạo đức Kinh) và một bản dịch "Ðại Thừa khởi tín luận" từ chữ Hán ra chữ Phạn, cùng để lại cho đời một bộ "Ðại Ðường Tây Vực ký" .
   Trưa ngày mồng 5 tháng 2 năm 664, Thầy Huyền Trang gác bút nghìn thu tại chùa Ngọc Hoa, vì bịnh hoạn và già yếu. Thọ 69 tuổi. Ngày 14 tháng 4 thi hài Huyền Trang được an táng tại Bạch Lộc Nguyên. Ngày cử hành tang lễ có đến một triệu ngươì ở Trường An và các vùng lân cận qui tựu để tiễn chân thầy về nơi Cực Lạc. Ðám táng xong, có đến ba vạn người cất lều cư tang gần mộ phần. Từ xưa đến nay chưa có vị đế vương nào được ngưỡng mộ sùng bái bằng vị Thánh Tăng có một không hai này.
   Vương Hồng Sển
   (Trích "Con ngựa già của Ðường Tam Tạng" )


Xin các bạn đọc những chi tiết ngay trên đây trước khi download nghe:

TayDuKy_001-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/t4xjmtiwjmo
< -- click để download
TayDuKy_002-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/kznhi4zziwy
TayDuKy_003-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/hm15myttitt
TayDuKy_004-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/4gmgzyyzezm
TayDuKy_005-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/rjim2grzjtk
TayDuKy_006-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/zggt22zjvjm
TayDuKy_007-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/xzzzmdjtdzj
TayDuKy_008-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/ltye2o2yzmb
TayDuKy_009-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/nymnix2zezg
TayDuKy_010-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 = > http://www.mediafire.com/file/nmqjj1nwz4j
TayDuKy_011-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/awyfjojj00i

TayDuKy_012-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/g4qhyxmja0w
TayDuKy_013-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/yn0tk2jzwmr
TayDuKy_014-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/ogizgznyjiy
TayDuKy_015-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/njmmvmtjydz
TayDuKy_016-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/zygymnuwqeo
TayDuKy_017-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/egicezyaziu
TayDuKy_018-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/tk2jziuznzz
TayDuKy_019-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/hmgzurudbi2
TayDuKy_020-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 =>http://www.mediafire.com/file/kgjntj4n3xj

TayDuKy_021-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/cmzlygknggu
TayDuKy_022-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/cwaczzjrijz
TayDuKy_023-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/rdmwqrymqzb
TayDuKy_024-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jzzyziijzuf
TayDuKy_025-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zzmr2h0tnim
TayDuKy_026-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ulzyk4mvwmt
TayDuKy_027-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nzzzkiewgcj
TayDuKy_028-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/m1ytamyemkw
TayDuKy_029-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/w2atwayzozz
TayDuKy_030-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mz0tfzmyyfz


TayDuKy_031-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/w2izczu2ezn < -- click để download
TayDuKy_032-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/0tdnzjmty5t
TayDuKy_033-NgoThuaAn-docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/2tgijoncjjw
TayDuKy_034-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dotq1uojn31
TayDuKy_035-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/rxquznhojwk
TayDuKy_036-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yjgjqjwlwzg
TayDuKy_037-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zyfkwynfy1y
TayDuKy_038-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/himwn3n2eyw
TayDuKy_039-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ngwmwzmnqmz
TayDuKy_040-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/m0yiyggdj0l
TayDuKy_041-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/kzukyqomyjt
TayDuKy_042-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ml2jemihn52
TayDuKy_043-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/1uxb2zvjnwq
TayDuKy_044-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/kkndjdn4myn
TayDuKy_045-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wjn1y2g5mmk
TayDuKy_046-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/nymzizzzydk
TayDuKy_047-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ybywzyaom4m
TayDuKy_048-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mztyzrgnm2y
TayDuKy_049-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tdqmyqjqzdn
TayDuKy_050-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mndm2mmi1jzTayDuKy_051-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/omvjz5fetmm
TayDuKy_052-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/yufjwh3jqzg
TayDuKy_053-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/gjyzjgtmniu
TayDuKy_054-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jdn3muyjmyg
TayDuKy_055-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mm20fq2lyoz
TayDuKy_056-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wyrmmmzm5yj
TayDuKy_057-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qhf1dtnjjnu
TayDuKy_058-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/zejzoumyb2n
TayDuKy_059-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/tynyy2mzomw
TayDuKy_060-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mdkumczwddz
TayDuKy_061-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mnmez3tzihr
TayDuKy_062-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/ajnmnibnnc2
TayDuKy_063-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/jyhyyndbmtn
TayDuKy_064-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/mz2mdijezmq
TayDuKy_065-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wmnzm2ytu2z
TayDuKy_066-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/wvomijxvnmk
TayDuKy_067-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/o2tngw1jytz
TayDuKy_068-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/qewjljzy2gm
TayDuKy_069-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/axnrdyy2mmv
TayDuKy_070-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 => http://www.mediafire.com/file/dyohzmkezwz

TayDuKy_071-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/rh5b1cii80yq4kn
TayDuKy_072-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/kfqc742dn8jg3ol
TayDuKy_073-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/ldcxt3cd5ylsqve
TayDuKy_074-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/5scp6pgjceslg24
TayDuKy_075-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/22b9m3yja5zmbgr
TayDuKy_076-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/51tpkb3zd55z5kw
TayDuKy_077-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/3tvz8pw1ljjxt38
TayDuKy_078-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/pr56doyz8is0glj
TayDuKy_079-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/okz8u3o8gxgq09j
TayDuKy_080-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/0m3k00wtga0xkkg
TayDuKy_081-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/tmejfko3jakeg0a
TayDuKy_082-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/xwzd71red9zljly
TayDuKy_083-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/1yl9todod89vgd5
TayDuKy_084-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/367ck2dosbv9r57
TayDuKy_085-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/66hi4pml160egu3
TayDuKy_086-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/g1ix1m0io28pu1j
TayDuKy_087-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/xho0edatlf7dibu
TayDuKy_088-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/3pj5j93o271jheo
TayDuKy_089-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/gpc52dgr0rk25xp
TayDuKy_090-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/yule7c9pn5cic9k
TayDuKy_091-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/5zc3nncbdhl5kz7
TayDuKy_092-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/4v2txna52vv2kbi
TayDuKy_093-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/gkcnkdmwb8jmrur
TayDuKy_094-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/tak867nuwx91cw2
TayDuKy_095-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/855x0fjj7xsglkr
TayDuKy_096-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/7na02xy3n341hsr
TayDuKy_097-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/x9141ucnfoh9ct7
TayDuKy_098-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/eqj1d9djjhbgbed
TayDuKy_099-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/55z43bvpen7q8nt

TayDuKy_100-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/7dvwfppnpkmc62k
TayDuKy_101-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/3fqmq28b5nxxf8v
TayDuKy_102-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/33blv5qodyi4vqh
TayDuKy_103-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/dr6dldrz206e2e5
TayDuKy_104-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/e1cwwx55e82eqk0
TayDuKy_105-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/q1ip6j8avvdrhcw
TayDuKy_106-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/mpy8nulgbz7ikv3
TayDuKy_107-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/3aeofcoxcs0y1y3
TayDuKy_108-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/xq7v68jt2qs7cta
TayDuKy_109-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/f0jp5xufdkkjbvy
TayDuKy_110-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/gip7i83bpy7i4wr
TayDuKy_111-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/z4a7954ko7wa7xs
TayDuKy_112-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/a2u6jcl6v8xhyfg
TayDuKy_113-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/vq1j9lyqr2pe6ud
TayDuKy_114-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/g0e4f6d53om0s2y
TayDuKy_115-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/ffmmom3znxwi6iq
TayDuKy_116-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/kkp5lv7y5ja33ev
TayDuKy_117-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/gcegip7deo8ahgp
TayDuKy_118-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/5lpzbs7feuj2523
TayDuKy_119-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/yr9529uid106cvz
TayDuKy_120-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/qy6so79xdj1dkp6
TayDuKy_121-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/9eo88yp2m5tzb48
TayDuKy_122-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/opqgw494amfq4fo
TayDuKy_123-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/4wsb6vzauyv7j9s
TayDuKy_124-NgoThuaAn_docBachMinh.mp3 -> http://www.mediafire.com/file/72h0ly6i4winx13
TayDuKy_125-NgoThuaAn_docBachMinh (het).mp3 -> http://www.mediafire.com/file/ag3xnb0qx4ss7s1


 xin trở lại quán...

Trạm xe đưa về Quán Ven Đường 1 <- Click để trở về Quán Ven Đường


Comments