Quán Gỡ rối tơ lòng computer và linh tinh

Kính thưa quí bạn,
Đây là nhà kho chứa rất nhiều những thắc mắc thông thường về computer và linh tinh mà tôi đã trả lời qua chuyện vui buồi sáng gởi đi mỗi ngày cho các bằng hữu trên 10 năm nay. Các bạn tính thử trong 10 năm thôi thì cũng đã có đến 3650 "email chuyện vui buồi sáng". Mỗi email chuyện vui buổi sáng chứa ít nhứt là 10 chuyện vui, vị chi là có tất cả 36500 chuyện vui chẳng làm chạnh lòng ai hết.
Vì quá nhiều câu hỏi thông thường về computer chứa trong nầy, do đó tôi không đủ sức phân loại hay viết tóm tắt, xin quí bạn cứ tà tà tìm sẽ thấy nhiều điều hữu ích và vô ích trong nầy. HCD

13-Sep-10
Tin ve thuoc men thuc pham.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/hdk6h1aidsaapkw

Huong dan download audiobook tieng Viet tu Mediafire.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/tqwbqtmuzclal5v

Hau qua cua toa thuoc email, va nhieu thu linh tinh ly thu ve computer.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/063q8re8tq0833t

 


=============

Sep-2010
Ban chuyen computer, thuc pham va linh tinh.doc

Download link: http://www.mediafire.com/file/o5jmmygi9zbsjfm

Ban ve key cards phong ngu va cai magic jack goi phone it ton kem.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/5f3fk1a7kbx3yt5

Ban choi ve gao My va gao Thai Lan.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/5dfq50vsgt215mg

Cau hoi computer 19-Apr-10.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/0nuyc8se2izm717

Tra loi cau hoi computer ngay 23-Apr-10.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/2wibgd2ye9aus8x

lời bàn Mao tôn Cương về slide show “Những người bạn chân thành” và linh tinh về bịnh tiểu đường.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/9jv57e85ts5nhxg

chuyen vui buoi sang 30-Mar-10 ,linh tinh.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/tdoy8pt8zl08yix

cau hoi ve computer va linh tinh 7-Jun-10.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/b08ewi3thb3bqm5


chuyen vui buoi sang 19-May-10 va cau hoi linh tinh.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/rpaau7db2ulgodh

chuyen vui buoi sang 12-Apr-10 va nhung cau hoi linh tinh.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/a48009a22rkw4eq

chuyen vui buoi sang 11-Apr-10 va nhung cau hoi linh tinh.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/6avjravxjq6j5ok

chuyen vui buoi sang 8-May-10 va tin thu hoi thuc pham thuoc men.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/34cltyrnkrxv55v

chuyen gao lut va dai BBC, chuyen da banh, tra loi cau hoi ve computer.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/b600xipddjb2xs3

chuyen vui buoi sang 1-Mar-10 va cau hoi ve computer.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/2h4acu5cnlckcaj

chuyen computer 16-Apr-10.doc
Download link: http://www.mediafire.com/file/fao9zggb09z2jfh

 Còn nhiều lắm sẽ post lên từ từ.

Comments