QUÁN VEN ĐƯỜNG

free hit counters

Kính thưa qúi bạn, quán nầy nay trở thành kho chứa, các món ăn nơi đây được chuyển về 

Quán Ven Đường và được sắp xếp theo thứ tự. Các bạn trở lại bằng cách click nơi đây:


Quán Ven Đường mới đã mở cửa dựng bảng hiệu chi nhánh phòng hờ quánh nầy "bị đặt bom" vẫn theo bản hiệu "Hôm nay ăn khỏi trả tiền" click nơi đây <-- click để vào chi nhánh mới.