Giới Thiệu

Lớp Quản trị Kinh doanh Thương mại 1 Khóa 33 ( niên khoá 2007-2011) là một trong những tập thể lớp thuộc Chuyên ngành Thương Mại của ngành Quản trị Kinh doanh trực thuộc bộ môn Quản trị Kinh Doanh, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ.

Danh sách lớp bao gồm 42 thành viên (trong đó có 20 nữ và 22 nam).

Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học Cần Thơ tập thể lớp đã được sự hướng dẫn thường xuyên và nhiệt tình từ thầy cố vấn học tập: Th.s Đinh Công Thành.

Dưới đây là danh sách ban cán sự lớp:

Lớp trưởng: Trần Nguyễn Thanh Luân (Cần Thơ)
Lớp phó: Trần Thị Thúy Hưởng (Vĩnh Long)
Bí thư: Quách Hoàng Lâm (Kiên Giang)
Thủ quỹ: Chung Nguyễn Ngọc Ý Nhi (Cà Mau)

Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2010 đã có 24  thành viên hoàn thành chương trình đào tạo và được xét tốt nghiệp đại học sớm hơn nữa năm so với chương trình đào tạo (xem danh sách).

Theo thông tin của tác giả, các thành viên trong lớp được chia làm các nhóm như sau:

       - Nhóm các bà tám: Huỳnh Thị Mị, Phạm Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Trường An, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trần Thị Thu Sương, ... 
       - Nhóm các chàng trai: Cố nhạc sĩ Hoài An, Hữu Lợi Phạm, Lâm Kulê, Diễn viên điện ảnh Lý Hùng, Ca sĩ Phạm Khánh Hưng, ...
       - Nhóm lưu linh: Mai Võ Sơn Nguyên, Ngô Phước Hòa, Lê Cao Nguyên, Nguyễn Hữu Đức, Dương Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Lĩnh, ...
       - ... kakaka

You can feedback this article by write comment (below) or dial to my cellphone (0983975973) or send e-mail to levanlinh101188@gmail.com

Thanks./.Comments