Trợ lý

Thế giới            Xã hội              Cộng đồng              Trợ lý          Sáng lập

Trang chủ

Đặt trước

Thực đơn

Quán Google

Quán Yahoo

Blog người sáng lập

Blog người nổi tiếng

Hóa đơn

Góp ý

 

 Quý khách chắc đã tưng nghe đến câu nói:

 Sở dĩ tôi nhìn được xa hơn là vì tôi đang được đứng trên vai của những người khổng lồ.

 Quý khách cũng chính là những trợ lý tuyệt vời cho Quán. Ở quán này không có ai là chủ Quán cả, mà chỉ có người sáng lập thôi.

 Mọi hoạt động của quán được trở nên tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn chính là nhờ sự quan tâm, nhiệt tình, hỗ trợ của các Trợ lý.

 Chính vì vậy, người sáng lập rất hân hạnh vì mình được là một phần nhỏ bé trong Quán, và chính các Trợ lý là những con người đã làm nên sự thịnh vượng của hệ thống Quán chúng ta.