Sáng lập

Thế giới            Xã hội              Cộng đồng              Trợ lý          Sáng lập 

Trang chủ

Đặt trước

Thực đơn

Quán Google

Quán Yahoo

Blog người sáng lập

Blog người nổi tiếng

Hóa đơn

Góp ý

 

 QuanNuocTrenMang xin giới thiệu website chính thức và duy nhất của Quán tại địa chỉ:

http://quannuoctrenmang.googlepages.com

 Từ một Quán nhỏ bé ban đầu, giờ đây QuanNuocTrenMang đã mở được hai hệ thống nhà hàng tại hai trung tâm lớn nhất Thế giới:

 Cuộc đời được đánh dấu bằng những sự kiện, nhiều khi đến rất tự nhiên.

 Người sáng lập cũng rất bất ngờ với chính mình khi mở ra QuanNuocTrenMang, rồi lại còn xây dựng cả một hệ thống nhà hàng nữa chứ. Sau bao khó khăn của những ngày đầu, người sáng lập cũng tạo được cho Quán mình ở những vị trí trung tâm trên Thế giới: Google và Yahoo. Đây cũng có thể coi là một sự kiện đánh dấu một kỉ niệm trong đời.