Hóa đơn

Thế giới            Xã hội              Cộng đồng              Trợ lý          Sáng lập

Trang chủ

Đặt trước

Thực đơn

Quán Google

Quán Yahoo

Blog người sáng lập

Blog người nổi tiếng

Hóa đơn

Góp ý

1. Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp. 

2. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ... tự làm đẹp cho mình. 

3.Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.

4.Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn nước rửa bát!

5. Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân.
6. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dỗ.

7. Học là để hiểu
    Không hiểu thì phải hỏi
    Đã hỏi thì phải hiểu
    Không hiểu thì ... đừng hỏi.
8. Khi ta hướng tới mặt trời...bóng tối sẽ khuất sau lưng.

9.Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.

10. Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc... nấu chung một nồi.

11.  Người ta dùng thời gian để kiếm tiền ......rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.

12. Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền!