GIS QUAN LY VUON CAY

Phần mềm quản lý vườn cây cao su ứng dụng công nghệ GIS hiện đại giúp quản lý vườn cây cao su một cách khoa học, hiệu quả, nâng cao năng suất cây trồng
Quản lý từng cây trong vườn cao su

Các chức năng chính của phần mềm quản lý vườn cây cao su

Phân hệ quản lý đất đai
 • Quản lý từng thửa đất, cập nhật, thêm mới, chỉnh sửa thông tin về mục đích sử dụng, diện tích, biến động, pháp lý...
 • Thể hiện trực quan từng thửa đất trên bản đồ
 • Tìm kiếm nhanh chóng các thửa đất
 • Có thể xem thửa đất trên google Earth để biết thửa đất ở đâu
 • Xuất báo cáo về tình hình đất đai như báo cáo kiếm kê theo mục đích sử dụng, theo nguồn gốc, pháp lý, tình hình sử dụng...
 • Xuất ra sơ đồ đất đai hỗ trợ in ấn
Phân hệ quản lý vườn cây
 • Quản lý từng lô cao su, cập nhật, thêm mới từng lô cao su
 • Quản lý số lượng cây trên lô cao su, hố trồng, giống, phương pháp trồng, mật độ cây, cây không hiệu quả, năm trồng, loại vườn cây (vườn nhân, vườn ươm, cao su kinh doanh, thanh lý...)
 • Quản lý vị trí từng cây trên lô, có thể xem cây dạng 3D
 • Có thể taọ mới từng cây hoặc tạo mới toàn bộ các cây trên lô cao su
 • Tìm kiếm theo lô cao su
 • Xuất báo cáo về vườn cây như: kiểm kê vườn cây kinh doanh, kiểm kê vườn cây nhân, kiểm kê vườn cây theo giống, loại đất....
 • Có thể xem vị trí, hình dạng vườn cây trên Google Earth
 • Xuất ra sơ đồ vườn cây hỗ trợ in ấn
Phân hệ quản lý khai thác
 • Quản lý thông tin khai thác: mủ khô, mủ quy khô tới từng lô, theo từng đợt khai thác
 • Quản lý năng suất khai thác theo lô, theo đội/tổ, theo từng công nhân.
 • Báo cáo, thống kê về năng suất khai thác.
Quản lý vị trí từng lô cao su

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung Tâm GIS Ứng Dụng Mới

Địa chỉ: 72/8K Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 08.62943959 - di động: 0908569935

Email: ungdunggis@gmail.com

         Website: http://ungdungmoi.com
 

Announcements

Comments