Home

THÔNG BÁO 

Thông báo cho sinh viên lớp Vật lý công nghệ 1 (215)_01 và _02

Các em có thể tham khảo các tài liệu sau:
1) Lời giải bài kiểm tra giữa kỳ lần 2 tại đây (Đề 1) và tại đây (Đề 2)
2) BG Kỹ thuật điện tử tại đây và Linh kiện điện tử thụ động tại đây
3) 250 bài tập Kỹ thuật điện tử (có bài giải) tại đây
4) Bài tập Kỹ thuật điện tử (phần giới hạn ôn tập) tại đây

5) BGĐT - Chương 13.3 Transistor và Ứng dụng (pdf)
  

Giảng viên: Nguyễn Hồng Quảng

Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 18, 2016, 10:32 PM
Comments