Home

THÔNG BÁO New

VỀ VIỆC NGHỈ GIỮA ĐỢT DO SV HỌC QUỐC PHÒNG - AN NINH
DÀNH CHO CÁC EM LỚP VẬT LIỆU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KHÓA 54

Từ ngày 5/10 đến 2/11, phần lớn sinh viên trong lớp (khóa 55) đi học Quốc phòng - AN nên cả 2 lớp học phần Vật liệu điện - điện tử (sáng thứ 3 ( 1,2) và sáng thứ 6 (4,5) tạm nghỉ. Các lớp sẽ trở lại học từ ngày 3/11/2015.
Vậy GV thông báo để những em trong lớp không tham gia học QPAN được biết !   

Bài giảng điện tử (PDF) và bài tập các chương sẽ được giảng viên lần lượt đưa lên website trước khi học bài (chương) đó. Vì vậy các em chú ý vào website để xem và tải tài liệu về học.

Kích VÀO ĐÂY để vào phần tài liệu!

Comments