Home

THÔNG BÁO

I. Dành cho sinh viên các lớp Kỹ thuật điện công trình (Xây dựng)
    Ngoài phần bài tập ra tại lớp (sách giáo khoa), sinh viên cần giải thêm các bài tập bổ sung trên website này. Từ tuần này, giảng viên bắt đầu upload lên để các em tải về và tự giải trước. Từng nhóm SV nên hỗ trợ nhau cùng giải. Giảng viên chỉ khi có ít nhất 50% số SV trong lớp đã làm bài ở nhà và chỉ CHỮA CÁC BÀI TẬP KHÓ. 
    Về bài tập bổ sung, xem chi tiết tại đây...

II. Dành cho sinh viên lớp Vật lý công nghệ 1 ... xem chi tiết


III. Dành cho học viên lớp Vật lý thống kê (Cao học khóa 22) 
Lịch học: Bắt đầu từ sáng thứ Bảy, 28/3/2015 đến ...?

Bài giảng điện tử (Lecture notes) 
Bài 1. Giới thiệu: Một số vấn đề về Nhiệt động lực học 
    Phần 1a Xem/tải về
    Phần 1b (xem/tải về)
Bài 2. Nhắc lại một số kiến thức căn bản của Cơ học lượng tử (xem/tải về)
Bài 3. Các phân bố Gibbs và ứng dụng (xem/tải về)
Bài 4. Phân bố Maxwell - Boltzmann và ứng dụng (xem/tải về)
Bài 5. Phân bố Fermi - Dirac và ứng dụng (xem/tải về)
Bài 6. Phân bố Bose-Einstein và ứng dụng (xem/tải về)
Bài 7. Lý thuyết thăng giáng (tự học có hướng dẫn) (xem/tải về)
Bài 8. Chuyển pha (tự học có hướng dẫn) (xem/tải về)

1. Vật lý thống kê và Nhiệt động lực, Đỗ Xuân Hội (xem/tài về)
2. Nhiệt động học thống kê (tài liệu dịch) (xem/tài về)
3. Bài tập Vật lý thống kê, Trần Công Phong 
4. Bài tập Vật lý thông kê - Có hướng dẫn (xem/tải về)
5. Alfred Huan, Statistical Mechanics (xem/tải về)
6. (Đọc thêm) 


Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 20, 2015, 10:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 20, 2015, 10:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 21, 2015, 5:16 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 30, 2015, 6:24 AM
Comments