Home

THÔNG BÁO NEW

Bảng điểm quá trình của các lớp Vật lý công nghệ 1 đã được chuyển đến VP khoa Vật lý - Công nghệ để vào điểm ngày 06/6/2016. Các em có thể truy cập theo tài khoản cá nhân để biết điểm của mình.

Tài liệu ôn tập môn Vật lý công nghệ 1 (215):

1) BG Kỹ thuật điện tử tại đây và Linh kiện điện tử thụ động tại đây
2) 250 bài tập Kỹ thuật điện tử (có bài giải) tại đây
3) Bài tập Kỹ thuật điện tử (phần giới hạn ôn tập) tại đây
4) BGĐT - Chương 13.3 Transistor và Ứng dụng (pdf)
5) BGĐT - Chương 14 - Các mạch điện tử (14.5 Khuếch đại, ...)
6) BGĐT - Chương 15- BG Điện tử số (Bài giảng tham khảo)
7) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (New, Updated 28.5.2016)

Và sau đây là một số bài giảng điện tử của giảng viên gửi lên để các em tham khảo:
Chương 12. Vật liệu điện tử (Vật liệu bán dẫn, Chuyển tiếp P-N và ứng dụng)
Chương 13. Linh kiện điện tử (Diodes, BJT, JFETMOSFET)

CHÚC CÁC EM ÔN THI VÀ THI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT !!!
  

Giảng viên: Nguyễn Hồng Quảng

Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 30, 2016, 7:25 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 30, 2016, 7:23 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 30, 2016, 7:23 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 18, 2016, 10:32 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 30, 2016, 7:23 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 25, 2016, 9:21 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
May 27, 2016, 9:03 PM
Comments