Home

THÔNG BÁO 
(cập nhật 27/4/2017)
Theo thông báo của Nhà trường (xem file đính kèm), đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 toàn trường được nghỉ 4 ngày (từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5/2017).
Vì vậy, các lớp Mạch điện
 (tiết 2,3,4,5 thứ Bảy 29/4) và Kỹ thuật điện công trình (tiết 2, 3 Chủ nhật 30/4) đều được nghỉ học.
Lịch học bù sẽ được bố trí trong tuần dự trữ.
Vậy Giảng viên thông báo để các em được biết !Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:55 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:55 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:54 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 20, 2016, 9:49 AM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 18, 2017, 9:27 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 26, 2017, 5:52 PM
Comments