Home

THÔNG BÁO 
(cập nhật 22/5/2017)
Lớp Mạch điện (tiết 2,3,4,5 thứ Bảy 29/4) học bù vào thứ Sáu (26/5) và thứ Bảy (27/5) tại phòng B2-304, mỗi buổi 4 tiết, bắt đầu từ tiết 2.
Vậy Giảng viên thông báo để các em được biết !
Đề cương ôn tập môn Mạch điện tại đây.
Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật điện công trình tại đây .Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:55 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:55 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 1, 2017, 6:54 PM
ć
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 18, 2017, 9:27 AM
Comments