Home

THÔNG BÁO
Dành cho sinh viên lớp Kỹ thuật điện tử (118)_BS
Đã có đề cương ôn tập học phần Kỹ thuật điện tử. Các em truy cập vào đây tải về để ôn tập. 
Giảng viên sẽ hướng dẫn nếu cần và có đủ thời gian
Xem hướng dẫn giải bài tập tại đây : Về điốt  Về BJT và FET
Hướng dẫn giải bài tập về Điốt, về Transistor BJT và FET
1) Bài tập phần Vật liệu điện tử TẠI ĐÂY. Các em tải về giải đầy đủ. 
GV chỉ chữa bài tập khi có trên 50% số SV trong lớp đã giải bài tập ở nhà. 
2) Về Bài giảng điện tử: Hiện nay một số bài giảng điện tử đã được đưa lên trang web. Các em vào đây để tài về tự ôn tập (Chương 1, Chương 2(0), Chương 2.1 Chương 2.2, Chương 2.3)
3) Tài liệu đọc thêm Chương 3 (Kỹ thuật điện tử tương tự)  và Chương 4 (Kỹ thuật điện tử số) cũng đã có. Các em tải về đọc trước để thảo luận trong giờ học tại lớp.

4) Về đánh giá kết quả seminar thay cho điểm giữa kỳ 

- Nhóm trưởng nộp lại cho giảng viên kết quả phân công và kết quả đóng góp của từng thành viên, kèm theo chấm điểm theo mức độ đóng góp của mỗi người theo 3 cấp độ sau:

+ Loại A (rất tốt: thực hiện đủ, đúng hạn và có chất lượng cao)

+ Loại B (tốt: thực hiện đúng, đủ theo phân công, đúng hạn, chất lượng đạt yêu cầu;

+ Loại C (khá: có thực hiện nhiệm vụ phân công, có thể chậm nhưng chưa tới 24 giờ so với quy định)

* Không thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành chậm hơn 24 giờ: coi như không tham gia nhóm.

- Giảng viên căn cứ để xếp loại của nhóm trưởng, kết hợp với kết quả theo dõi của bản thân để chấm điểm cho từng người. Điểm giữa kỳ và điều kiện dự thi sẽ được công bố trong buổi học cuối cùng.

5) Danh sách sinh viên các nhóm: Xem file đính kèm


Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 16, 2018, 9:48 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 5, 2018, 8:19 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 5, 2018, 8:19 AM
ĉ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 6, 2018, 6:24 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:55 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:56 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:56 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:56 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:56 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:36 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 26, 2018, 6:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 5, 2018, 12:47 AM
Ĉ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 30, 2018, 9:57 AM
Comments