Home

THÔNG BÁO

I. Dành cho sinh viên các lớp Kỹ thuật điện công trình (Xây dựng)

Tuần này có bài kiểm tra thường xuyên TỰ LUẬN. Các em nhớ mang theo giấy để làm bài!
   
Bài tập Chương 2 (Phần 1/Phần 2).
Bài tập Chương 3.
Bài tập Chương 4.
Bài tập Chương 5.

II. Dành cho sinh viên lớp Vật lý công nghệ 1
Các em có thể xem lại đề bài và đáp án bài kiểm tra giữa kỳ lần 1 tại đây:III. Dành cho học viên lớp Vật lý thống kê (Cao học khóa 22) 


1. Vật lý thống kê và Nhiệt động lực, Đỗ Xuân Hội (xem/tài về)
2. Nhiệt động học thống kê (tài liệu dịch) (xem/tài về)
3. Alfred Huan, Statistical Mechanics (xem/tải về)
4. (Đọc thêm) 
# Phân bố Maxwell - Boltzmann và ứng dụng
# Phân bố Fermi-Dirac và ứng dụng
# Phân bố Bose-Einstein và ứng dụngć
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 4, 2015, 7:52 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 20, 2015, 10:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 20, 2015, 10:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 14, 2015, 9:18 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 21, 2015, 5:16 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 14, 2015, 9:18 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Apr 4, 2015, 10:00 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Mar 30, 2015, 6:24 AM
Comments