Home

THÔNG BÁO


Đã có  đáp án và thang điểm của môn Điện kỹ thuật. Sinh viên quan tâm có thể đối chiếu với bài làm của mình. 

II. Dành cho sinh viên lớp Vật lý công nghệ 1 ... xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính điện tử để tính toán, chuyển đổi số phức dạng vecto (tọa độ cực) và đại số (tọa độ Decac):
Đối với máy tính Fx-500MS
Đối với máy tính Fx-570ES Plus
Đối với máy tính Fx-570Vn Plus
Toàn văn hướng dẫn sử dụng máy tính điện tử: 
HDSD máy tính Casio Fx 500MS
HDSD máy tính Casio Fx-570ES Plus
HDSD máy tính Casio Fx-570VN Plus

Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 12, 2015, 8:29 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 12, 2015, 8:29 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 12, 2015, 8:29 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Feb 12, 2015, 8:29 AM
Comments