Home

THÔNG BÁO

Hiện tại (17g00 ngày 28/12/2016) bảng điểm CC và GK của cả 2 lớp đều được chuyển đến Văn phòng khoa Vật lý công nghệ để nhập điểm. 
Mọi thắc mắc mà GV nhận được sau ngày 24/12/2016 sẽ không còn được giải quyết nữa !

1) Đã có đề cương ôn tập môn Vật liệu kỹ thuật điện, điện tử. Các em vào đây để nhận tài liệu.
2) Tài liệu hướng dẫn ôn tập tại đây !
3) Để giúp sinh viên biết cách làm bài thi kết thúc học kỳ được tốt, GV đăng tải đề thi và đáp án các bài thi của năm 2014-2015 và 2015-2016 của các lớp Vật liệu điện điện tử. Các em có thể kích vào các link sau đây để tải về tham khảo.
    - Đáp án bài thi năm học 2014-2015
    - Đáp án bài thi năm học 2015-2016

4) Đã có bài giàng điện tử (dạng PDF) Chương 4- Vật liệu điện môi. Các em có thể vào đây để tải về học. 

5) Bài tập Vật liệu điện - điện tử
Bài tập chương 2 (Vật liệu dẫn điện)
Bài tập chương 3 (Vật liệu bán dẫn) (bổ sung)
Bài tập chương 4 (Vật liệu điện môi)
Bài tập chương 5 (Không có)

ć
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 8, 2016, 9:14 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Nov 1, 2016, 8:13 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 13, 2016, 8:38 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 13, 2016, 8:38 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 13, 2016, 5:19 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 20, 2016, 9:49 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 20, 2016, 9:49 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Dec 13, 2016, 5:26 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Comments