Home

THÔNG BÁO

1) Hạn chót để các nhóm SV lớp Vật liệu Điện, điện tử gửi bài tập cho Giảng viên là 23 giờ ngày thứ Ba, 11/10/2016. Yêu cầu các nhóm khẩn trương hoàn thành để gửi nộp đúng hạn.
Email nhận bài của GV: quangnh2007@vinhuni.edu.vn
Lưu ý: Thông tin về các thành viên trong nhóm phải được thể hiện trong file (theo mẫu báo cáo)
2) Các em SV lớp Vật liệu điện - điện tử có thể vào đây để truy cập tài liệu học tập !

ć
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 8, 2016, 9:14 PM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Ċ
Quảng Nguyễn Hồng,
Oct 6, 2016, 9:37 AM
Comments