ยินดีต้อนรับ

ประกาศล่าสุด

  • ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม HRMS on cloud ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
    ส่ง 1 ม.ค. 2563 23:25 โดย ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลฝาง
  • เอกสารประกอบการประชุม 2P safety  ประกาศ ทางศูนย์คุณภาพ ได้อัพโหลด คู่มือ 2P safety goals 2018 และสไลด์นำเสนอ 2P safety hospital รพ.ฝาง อบรมในวันที่ 15 พ.ย. 62 ที่ผ ...
    ส่ง 17 พ.ย. 2562 20:25 โดย ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลฝาง
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย 2P Safety Hospital             ขอเรียนเชิญ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้เเจงนโยบาย ขับเคลื่อนโรงพยาบาล 2P safety hospital ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2562 22:55 โดย ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลฝาง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »