QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


Trở về trang chủ           Trang thông báo           Bài giảng HK III

Giáo viên: Tạ Thị Kiều An

Thời gian học: 2/4/6/SCN từ ngày 05/07/07 đến 22/07/07 Phòng B 211

Sách lý thuyết và bài tập:

Lý thuyết: Quản lý chất lượng trong các tổ chức - NXB Thống Kê

Bài tập: Quản lý chất lượng toàn diện - Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐHKT

 

Môn này xem ra cũng khá rắc rối, các thành viên cố gắng học để thi tốt nha.

Một số địa chỉ trang web có thông tin liên quan lĩnh vực về chất lượng ai có nhu cầu thì tải về tham khảo thêm tại đây

Đã có chương 4 trên trang này, các thành viên tải về đọc thêm (kéo xuống bên dưới)

Môn này có tổng cộng 3 bài kiểm tra như sau: (dự kiến theo thông báo)

Bài 1: ngày T6 13/07/07 kiểm tra bài tập.(*) cô sẽ mail phần bài tập, khi nào nhận được Sơn sẽ load lên ngay để các bạn tải về làm, ngày nộp là ngày chủ nhật 15/07/2007.

 

 

HỌ TÊN : …………………………………………………………………………………

LỚP : ……………………………………………………………   NHÓM: ……………

KIỂM TRA MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (BÀI 1)

Một hội đồng (50 chuyên gia) tiến hành xác định tầm quan trọng 6 chỉ tiêu biểu thị chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp (từ thứ nhất đến thứ sáu) - Kết quả ở BẢNG 1.

 

BẢNG 1

BẢNG 2

TT

THỨ TỰ QUAN TRỌNG

TÊN CHỈ TIÊU

1

2

3

4

5

6

ĐIỂM

Số chuyên gia xếp

DN A

DN B

1

Giá cạnh tranh

10

10

10

8

7

5

6

8

2

Sự thích nghi với thị trường

5

7

10

14

9

5

5

5

3

Khả năng sản xuất

4

7

4

6

14

15

6

8

4

Chất lượng kỹ thuật

3

3

3

6

14

21

7

7

5

Nhân sự và đào tạo

18

13

11

6

2

0

8

6

6

R & D

10

10

12

10

4

4

8

6

Yêu cầu:

1. Hãy tính trọng số của mỗi chỉ tiêu do hội đong chuyên gia này đánh giá?

Sử dụng các chỉ tiêu và các trọng số trên để đánh giá chất lượng hoạt động của hai doanh nghiệp A, B theo thang điểm 10; kết quả thu được trong BẢNG 2.

2. Xác định mức chất lượng của từng doanh nghiệp A, B?

3. Xác định mức chất lượng của công ty K, biết rằng K gồm hai DN trực thuộc A, B; doanh số của DN A là 301 tỉ đồng và doanh số của DN B là 181 tỉ đồng?

4. Tính chi phí ẩn của công ty K (theo phần trăm doanh số và bằng tiền)?

 

Phần nội dung dạng file tải tại đây

Theo thông báo của cô thì bài này cũng phải nộp vào sáng chủ nhật 15/07/2007

 

 

Bài 2: ngày T2 16/07/07 kiểm tra lý thuyết.

Bài 3: ngày T6 20/07/07 kiểm tra nữa

và còn mấy bài kiểm tra đột suất nữa v.v. nên mọi người phải đi học cho đầy đủ để có điểm quá trình tốt vậy.

Ngoài ra có làm tiểu luận (không bắt buộc) chỉ được cộng thêm điểm

Hình thức thi cử: thi đề đóng

Tài liệu tham khảo:

 

Chú ý: các ngày trong tuần, thời gian bắt đầu học là 5h45, ngày chủ nhật bắt đầu học lúc 07h30. Đối với ngày chủ nhật Giáo Viên không chấp nhận đi trễ.

 

Tài liệu học tập: (Phần slide bài giảng) tải theo đường dẫn sau:

                    Chương 1,2,3  dạng  pdf

                         Chương 4   dạng  pdf

 

Các thông tin khác có liên quan môn này:

Chủ nhật tuần tới 15/07/07 sẽ nộp bài (bài tập trong chương 1 slide 33, 34, 35), thời điểm nộp bài ngay đầu giờ học, GV không chấp nhận nộp trễ. Cô gia hạn thời gian nộp bài này vào ngày thứ tư ngày 18/07/2007

Chủ nhật 08/07/07 có điểm danh buổi sáng, có bài tập làm và nộp tại lớp. Nội dung chi tiết trong file đính kèm sau đây: câu hỏi phần phiếu trả lời. Sau khi làm xong, nếu muốn xem đáp án thì email cho Sơn, Sơn sẽ mail cho phần bài giải.