BÀI GIẢNG HỌC KỲ III 07/05 - 30/9

KHÓA 9 - HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY


Trở về trang chủ                       Trang thông báo                        Diễn đàn                Liên kết website

CÁC MÔN HỌC 

1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

2. QUẢN TRỊ DỰ ÁN

3. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

4. QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

5. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

6. QUẢN TRỊ RỦI RO

7. PHÂN TÍCH KT DỰ ÁN

Học lý thuyết    : 07/05/2007 – 30/09/2007      (21 tuần)

Trong đó có 6 tuần nghỉ Hè (23/07/07 – 03/09/07)

(Ngày 03/09/2007 nghỉ bù do ngày 02/09/2007 là ngày chủ nhật)

 Ôn và Thi cuối HK1: 01/10/2007 – 21/10/2007          (3 tuần)

Dự kiến ĐKHP đợt sau : 12/11/2007 – 19/11/2007     (1 tuần)

Thời gian đóng học phí: từ ngày 14/05/07 đến 31/05/07

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến, khen, chê, cung cấp tài liệu v.v. click here