Điểm thi HKII VB2 Khóa 9

Trở lại:                     Trang chủ                  Bài giảng HKIII


 

Các bạn xem file tổng hợp điểm thi tại đây 01/06/07

Trong từng trang chi tiết đã có thông tin 05/06/2007

 • Kế Toán Quản Trị -                              Thứ hai B111

   

 • Ứng Dụng Lý Thuyết Hệ Thống -          Thứ hai B111

   

 • Luật Doanh Nghiệp -                             Thứ tư B211

   

 • Tâm Lý Học QLý - Hành Vi Tổ Chức - Thứ tư B211

   

 • Quản Trị Chiến Lược -                         Thứ năm B111

   

 • Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế -           Thứ sáu B111

   

 • Giao Tiếp Kinh Doanh -                        Thứ bảy B111

   

   

  Các lớp khác xem điểm thi tại đây: click here

 •