เนื้อเพลงและคอร์ด

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เสก cover ธงชัย แมกอินไตย  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ก.ย. 2555 00:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พลพล+ต่าย อรทัย  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ม.ค. 2556 05:40 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
อ้อน ลัคณา  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:50 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หลวงไก่ อาร์สยาม  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:50 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ฟรีเบิร์ด  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:49 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอ๊ะ จิรากร  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:50 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เพลงร่วมรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน "Pairfar"  63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2556 22:33 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปอยฝ้าย มาลัยพร  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ม.ค. 2556 01:59 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สามแยก  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2555 02:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เพ็ญ พิสุทธฺ์   50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2555 00:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พั้น  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ย. 2555 00:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นันทิดา  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:50 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
wonderingpango  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ส.ค. 2555 02:51 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เพลงประกอบละคร เกมส์ร้ายเกมส์รัก  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ก.ย. 2555 00:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ธ.ค. 2557 22:26 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เคียส  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ส.ค. 2555 02:51 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ด่านสวี  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 มิ.ย. 2555 02:05 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ศิริพร อำไพพงษ์   49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ส.ค. 2555 02:50 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ก.ย. 2555 00:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราบาว  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:51 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เพลงร่วม รณรงค์ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงาน "Pairfar"   59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2556 22:33 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Pairfar  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ธ.ค. 2555 06:09 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พิ้ง  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 มี.ค. 2555 06:35 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พิ้ง  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
มงคล อุทก  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มี.ค. 2555 06:35 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โฮป  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2555 23:52 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2556 00:18 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ธ.ค. 2556 17:28 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผลงานปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 18 ก.ย. 2555 00:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แอนเดรีย  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ธ.ค. 2555 00:52 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สิมิลัน  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 ธ.ค. 2555 06:09 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอ๊กซ์ อาร์สยาม  177 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ม.ค. 2556 02:00 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แกะคอร์ดให้นายอ้อER  136 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ก.ย. 2555 00:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ม.ค. 2556 05:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ศุ บุญเลี้ยง  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2555 23:52 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
คาราบาว  178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 20 มี.ค. 2555 06:52 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราบาว  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 มี.ค. 2555 06:52 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราบาว  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 6 ม.ค. 2556 02:00 pairfar chom
ċ

ดาวน์โหลด
คาราบาว   127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 มิ.ย. 2555 02:05 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราบาว  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ม.ค. 2556 22:37 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราบาว  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ส.ค. 2555 00:03 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คาราวาน  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 22 ม.ค. 2556 22:37 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
จ่าหรอย เฮนรี่   61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 มิ.ย. 2555 02:05 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ชาตรี  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 01:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ชาตรี  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:02 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:56 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา Am   51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 ธ.ค. 2555 01:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:58 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตั๊กแตน ชลดา  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:54 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ต่าย อรทัย  128 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ส.ค. 2555 00:05 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ต่าย อรทัย   63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 6 ส.ค. 2555 09:55 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ต่าย อรทัย  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 02:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ต่าย อรทัย  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 ส.ค. 2555 05:14 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ธันวา ราศรีธนู  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:59 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 24 เม.ย. 2555 01:12 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
97 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:19 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
143 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Em พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 02:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
F พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 02:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
188 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 มี.ค. 2555 00:47 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำภีร์  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 ธ.ค. 2555 03:17 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ส.ค. 2555 00:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Dm  49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 5 ส.ค. 2555 04:44 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 28 ส.ค. 2555 00:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คัมภีร์  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ม.ค. 2556 22:35 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คัมภีร์  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 28 ส.ค. 2555 00:05 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Am  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:18 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:21 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
cm  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 มี.ค. 2555 00:47 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 เม.ย. 2555 21:17 nikorn chompookote
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
พงษ์เทพ กระโดยชำนาญ   154 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 มิ.ย. 2555 02:04 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Em  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 มี.ค. 2555 00:47 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
49 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 มี.ค. 2555 00:47 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Em  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 9 มี.ค. 2555 00:48 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:19 nikorn chompookote
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
Em  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 19 เม.ย. 2555 21:19 nikorn chompookote
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ลานนา คัมส์มิน  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 9 ม.ค. 2556 07:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ลานนา คัมส์มิน  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ลานนา  128 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 ธ.ค. 2555 01:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ลานนา คัมส์มิน  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:00 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ลาบานูน  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:00 pairfar chom
ċ

ดาวน์โหลด
ลาบานูน  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:59 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไหมไทย ใจตะวัน  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:55 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สนุ๊ก สิงห์มาตร  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:55 pairfar chom
ċ

ดาวน์โหลด
ให้ เอ(คุณาวุฒิ) แกะคอร์ดเสร็จแล้ว   42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 5 ส.ค. 2555 19:21 pairfar chom
ċ

ดาวน์โหลด
ไอดิน  217 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:55 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นกแก้ว  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:58 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ส.ค. 2555 00:04 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ร๊อคแสลง  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:58 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
วัชรี  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
วัชรี  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:01 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ศร สินชัย  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:58 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ศร สินชัย+ดอดอ้อ ทุ่งทอง CAPO 2 (C)  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 02:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ศร สินชัย+ดอกอ้อ ทุ่งทอง  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 02:02 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ศร สินชัย  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ม.ค. 2556 22:04 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สมชาย ใหญ่  110 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:57 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สมชาย ใหญ่  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:57 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน   161 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 ธ.ค. 2555 00:57 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
อ้อย กระท้อน  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:57 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 06:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
jessi jane cover by maddy jane  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:49 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 06:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 06:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 06:54 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ม.ค. 2556 06:20 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ม.ค. 2556 06:21 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เสก โลโซ cover ใหม่ เจริญปุระ  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ย. 2555 00:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โลโซ  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 7 ธ.ค. 2555 00:57 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โลโซ  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:01 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โลโซ  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:56 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แช่มๆรำ  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:56 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แอม เสาวลักษณ์  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 7 ธ.ค. 2555 01:03 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แอม เสาวลักษณ์  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 01:03 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไผ่ พงศธร  110 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2555 00:56 pairfar chom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไผ่ พงศธร  63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 22 ม.ค. 2556 22:35 pairfar chom
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไอดิน  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 7 ธ.ค. 2555 00:56 pairfar chom