หน้าแรก

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-4169675901588241", enable_page_level_ads: true }); </script>
หน้าไซต์ ชื่อไซต์ "เครื่องมือแพทย์" เป็นการเขียนไซต์เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ภายใต้โครงการ "เครือข่ายออนไลน์_service med delivery"
เครดิต Google Sites , Google Drive, Gmail, Google calendar, Google+, Google Analytics, Blogger, YouTube, facebook, GotoKnow, Dropbox
ผู้เขียน นิกร ชมภูโคตร (Nikorn Chompookote)
.................................................................................................

สิงหาคม 2560

ลิง์ข่าวสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ e-mail : pairfar@gmail.com
เครื่องมือแพทย์ ลิ้งค์หน้าเว็บกรณีศึกษา ปี 2554-2556
1. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Syringe Pump)
2. เครื่องควบคุมการให้สารละลาย (Infusion Pump)
3. เตียงไฟฟ้า (Electric Patient Bed)
4.เครื่องชั่งน้ำหนัก (Scale)
ความเสี่ยง
แผนบำรุงรักษาเครื่องมือการแพทย์
วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (หน่วยเครื่องมือแพทย์)
แผนความต้องการครุภัณฑ์
PD PF ภาระงาน หน่วยเครื่องมือแพทย์
ดัชนีชีวัดผลการทำงาน KPI
ตรวจรับ
คณะกรรมการต่างๆ
ประชุม เครื่องมือแพทย์
บันทึกความเห็นซ่อม
จัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ขออนุมัติหลักการซ่อม
จำหน่ายชำรุด
ใบเสนอราคา, TOR (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ทะเบียนหนังสือรับ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ทะเบียนหนังสือส่ง (เฉพาะเจ้าหน้าที่) ฟอร์มใบลา
ทำเนียบบริษัทตัวแทน
เอกสารดาวน์โหลด
นักศึกษาฝึกงาน
อบรมสัมมนา พัฒนาคุณภาพการทำงาน
เครื่องสอบเทียบ เครื่องมือช่าง
อนุรักษ์พลังงาน
วีดีโอ"pairfar" วีดีโอ "เครื่องมือแพทย์"
วีดีโอทั่วไป แนะนำเทคนิคซ่อม ทั่วไป
วีดีโอ ประชุม อบรม สัมมนา วิชาการ
เพลย์ลีสต์ (playlist) คลิ๊ก>>
บทความจาก blogger Click!>>>
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ซ่อมบำรุงเชิงบำรุงรักษา
(PM:Preventive Maintenance)
บัญชีรายการ syringe pump
บัญชีรายการ Infuison pump
บำรุงรักษา (Preventive maintenance)
แผนบำรุงรักษาเครื่องมือการแพทย์
แนวทางการศึกษา การจัดทำแผนบำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์
pm syringe / infusionpump plan

Comments